Izbornik predmeta

Glavni izbornik

Ispitna pitanja

 1. Submandibularni abces?
 2. Sublingvalni abscess?
 3. Pterigomandibularni abscess?
 4. Temporalni abscess?
 5. Prijelomi zigomatične kosti?
 6. Prijelomi mandibule?
 7. Prijelomi maksile LeFort II?
 8. «Blow out» prijelomi orbite?
 9. Radikalna disekcija vrata?
 10. Adenosistični karcinom?
 11. Karcinom maksilarnog sinusa?
 12. Baseocelularni karcinom?
 13. Progenija?
 14. Mikrogenija?
 15. Mandibularni mikrognatizam?
 16. Maksilartni mikrognatizam?
 17. Rascepi nepca?
 18. Rascepi usnice?
 19. Sekundarne operacije kod rascepa usnice?
 20. Sekundarne operacije kod rascjepa nepca?
 21. Klasifikacija rascjepa prema embrioloskom razvoju?
 22. Navedi ukratko osnove Hisove i Starkove teorije u embriologiji i patogenezi rascjepa?
 23. Epidemiologija rascjepa - ucestalost rascjepa, razlike u ucestalosti u pojedinim rasama te po spolovima?
 24. Kako danas etioloski tumacimo nastanak rascjepa usne i nepca?
 25. Rascjepi u sklopu sindroma?
 26. Kako danas mozemo uticati na prevenciju rascjepa?
 27. Uloga nepcane plocice u lijecenju rascjepa?
 28. Nabroji vremenski slijed osnovnih primarnih kirurskih zahvata u lijecenju rascjepa usne i nepca?
 29. Pocetak lijecenja rascjepa, argumenti za rano i kasnije lijecenje rascjepa nepca?
 30. Kirurgija jednostranih rascjepa usne?
 31. Kirurgija obostranih rascjepa usne?
 32. Kirurgija rascjepa nepca?
 33. Što ubrajamo u sekundarne zahvate na usni a sto na nepcu i kada radimo korekcije?
 34. Uloga logopeda i ORL i vrijeme ukljucenja u lijecenje rascjepa?
 35. Uloga ortodonta u timskom lijecenju rascjepa?
 36. Sto podrazumijevamo pod timskim lijecenjem rascjepa i koje specijalnosti sudjeluju u timu?
 37. Razlika konzervativne i kirurške terapije prijeloma donje čeljusti?
 38. Vrste osteosinteze kod prijeloma donje čeljusti?
 39. Što je to povoljan, a što nepovoljen smjer frakturne pukotine kod prijeloma donje čeljusti?
 40. Što su direktni, a što indirektni prijelomi donje čeljusti?
 41. Nabroji tipove frakturnih pukotinea kod prijeloma donje čeljusti?
 42. Komplikacije prijeloma donje čeljusti?
 43. Što je to osteoplastika?
 44. Razlika dvoslika kod uklještenja orbitalnog sadržaja i enoftalmusa?
 45. Klinički znakovi prijeloma zigomatične kosti?
 46. Rtg znakovi prijeloma zigomatične kosti?
 47. Razlika u kliničkoj slici kod LeFort I i LeFort II prijeloma gornje čeljusti?
 48. Što je to dentalna kompenzacija?
 49. Uloga ortodonta u liječenju skeletnih deformiteta kostiju lica?
 50. Kako razlikovati lažni od pravog mandibularnog prognatizma?
 51. Kada operirati deformitete kostiju lica?
 52. Trajanje intermaksilarne fiksacije kod ortognatskih operacije?
 53. Kada početi aktivno liječiti deformitete kostiju lica?
 54. Operacije kod mandibularnog prognatizma?
 55. Operacije kod mandibularnog mikrognatizma?
 56. Operacije kod maksilarnog mikro i retrognatizma?
 57. Najčešći etiološki čimbenici deformitea kostiju lica
 58. Limiti ortognatske kirurgije?
 59. Najčešće komplikacije operacija deformiteta kostiju lica?
 60. Lokalni i opći simptomi i znakovi upale?
 61. Podjela upala maksilofacijalne regije?
 62. Razlika empijema i apscesa?
 63. Anatomske karakteristike i upala submandibularne regije?
 64. Anatomske karakteristike u upala pterigomandibularne regije?
 65. Anatomske karakteristike i upala bukalne regije?
 66. Anatomske karakteristike u upale infratemporalnog i parotidnog područja?
 67. Rtg dijagnostika upala?
 68. Širenje odontogene upale?
 69. Dijagnostika i terapija medijastinitisa?
 70. Terapija odontogene upale?
 71. Indikacije za intraoralnu inciziju?
 72. Indikacije za ekstraoralnu inciziju?
 73. Intrakranijalne komplikacije upale?
 74. Terapija odontogene upale?
 75. Aktinomikoza?
 76. Tuberkuloza maksilofacijalne regije?
 77. Parotitis?
 78. Sialoadenitis?
 79. Heilitis?
 80. TNM klasifikacija?
 81. Intraoralni karcinom (općenito) ?
 82. Epidemiologija intraoralnog karcinoma?
 83. Terapija intraoralnog karcinoma?
 84. Disekcija vrata?
 85. Commando operacija (povijest i indikacije) ?
 86. Tumori maksilarnog sinusa?
 87. Podjela tumora maksilarnog sinusa?
 88. Diferencijalna dijagnoza zasjenjenja maksilarnog sinusa?
 89. Dijagnostika tumora maksilarnog sinusa?
 90. Benigni tumori kože?
 91. Rizične skupine za nastanak kožnih tumora?
 92. Planocellularni karcinom kože?
 93. Basocelularni karcinom kože?
 94. Melanom (epidemiologija) ?
 95. Klasifikacija melanoma po Clarku i Breslowu?
 96. Terapija melanoma?