Popis predmeta

[...]
Predmet
[225712] Anatomija
[225712] Anatomija
[227265] Anatomy
[227265] Anatomy
[176034] Anesteziologija i reanimatologija
[212389] Anesthesiology and reanimatology
[171556] Antenatalna zaštita i uloga stomatologa u timu
[227266] Biochemistry
[225716] Biokemija
[170326] Biološka i tehnološka trajnost fiksnoprotetskih radova
[170325] Biomehanika u implantoprotetici
[170304] Biomehanika u ortodonciji
[71277] Bol
[199593] Bolesti površine oka i zahvaćenost oralne sluznice
[170309] Bruksizam
[169533] Caklinsko-dentinski adhezijski sustavi
[184091] Cariology
[173123] Cell biology with genetics
[173123] Cell biology with genetics
[228212] Cervicofacial pathology
[99997] Cervikofacijalna patologija
[227268] Chemistry
[228228] Child neglect and abuse
[171570] Cijeljenje kostoloma u konzervativnom i operacijskom postupku
[214632] Clinical microbiology
[226954] Clinical periodontology
[226954] Clinical periodontology
[228218] Clinical pharmacology
[228220] Comparative odontology
[228226] Dental care of medically complex patients
[195678] Dental materials
[71279] Dentalna fotografija
[71280] Dentalna implantologija
[167448] Dentalna implantoprotetika1
[167457] Dentalna implantoprotetika 2
[169460] Dentalna indentifikacija
[71281] Dentalna medicina starije životne dobi
[226623] Dentalna medicina v_2.0: digitalne tehnologije
[71282] Dentalna radiologija
[169643] Dentalne traume u djece - prevencija i liječenje
[175963] Dentalni materijali
[212403] Dental photography
[195516] Dental radiology
[176081] Dermatovenerologija
[212399] Dermatovenerology
[171553] Dermatovenerološka problematika u stomatologiji
[169672] Dijagnostički postupci u oralnije medicini
[71911] Diplomski rad
[145621] Dječja i preventivna dentalna medicina I
[145621] Dječja i preventivna dentalna medicina I
[145864] Dječja i preventivna dentalna medicina II
[145864] Dječja i preventivna dentalna medicina II
[226327] Društvene mreže u dentalnoj medicini
[71287] Endodoncija I
[71287] Endodoncija I
[176220] Endodoncija II
[169528] Endodoncija rizične populacije
[226953] Endodontics I
[226953] Endodontics I
[169467] Endodontska terapija pulpnih i periradikularnih bolesti instrumentacija i punjenje korijenskog kanala
[225725] Engleski jezik I
[175898] Engleski jezik II
[227269] English/Croatian
[184108] English/Croatian II
[171388] Estetski principi protetske terapije na zubima i implantatima
[174496] Ethics
[227310] Etika
[176222] Etika u dentalnoj medicini
[169404] Etika u stomatološkoj profesiji i biomedicinskim istraživanjima
[169652] Etiologija i epidemiologija karcinoma usne šupljine
[175933] Farmakologija
[175933] Farmakologija
[176079] Fiksna protetika I
[176079] Fiksna protetika I
[71293] Fiksna protetika II
[71293] Fiksna protetika II
[227271] First aid
[212396] Fixed prosthodontics I
[212396] Fixed prosthodontics I
[226949] Fixed prosthodontics II
[226949] Fixed prosthodontics II
[71294] Fizika
[175890] Fiziologija
[175890] Fiziologija
[171554] Fluoridi u prevenciji karijesa
[228214] Forensic dental medicine
[176122] Forenzička dentalna medicina
[168309] Forenzička stomatologija
[169838] Funkciski aspekti ortodontske terapije
[184105] General and social dental medicine
[184096] General radiology
[171422] Gerontostomatologija
[71298] Ginekologija i porodništvo
[212405] Gynecology and obstetrics
[184106] History of dental medicine
[169667] Hiv i stomatološki tim
[184098] Immunology
[226606] Implantati nestardandnih dimenzija u mobilnoj protetici
[167466] Implantoprotetika u osoba starije životne dobi
[71300] Imunologija
[171558] Imunološka dijagnoza i imunoterapija solidnih tumora
[169524] Imunološki pristup pulpno-periapeksnim bolestima
[214544] Infectious diseases
[121483] Infektologija
[227273] Information technologies in dental medicine
[171559] Interdisciplinarni pristup liječenju orofacijalnih rascjepa
[195381] Internal medicine
[195381] Internal medicine
[175983] Interna medicina
[175983] Interna medicina
[227274] Introduction to dental medicine
[212401] Introduction to pediatric dental medicine
[212406] Introduction to scientific work I
[228227] Introduction to scientific work II
[199595] Izrada zubne paste
[179403] Izvannastavne aktivnosti
[179404] Izvannastavne aktivnosti I
[174811] Izvannastavne aktivnosti II
[169406] Izvori informacija u stomatologiji
[181589] Izvori informacija u stomatologiji
[171557] Kardiovaskularni bolesnik
[175790] Karijesologija
[225718] Kemija
[171413] Keramički sustavi
[176048] Kirurgija
[176048] Kirurgija
[169662] Kirurška protetika
[169661] Kirurški postupci u dentalnoj implantologiji
[226607] Klinička digitanla komunikacija s dentalnim laboratorijem
[86997] Klinička farmakologija
[199599] Klinička hospitalna stomatologija / stomatologija posebne skrbi
[214549] Klinička mikrobiologija
[71306] Klinička parodontologija
[71306] Klinička parodontologija
[171398] Kombinirani fiksno-mobilni radovi
[71307] Komparativna odontologija
[226329] Komparativna odontologija
[169649] Kompjuterizirana denzitometrija i cijeljenje odontogenih koštanih defekata
[169534] Kompozitni materijali
[169646] Kontrola boli primjenom novih tehnologija u dječjoj dentalnoj medicini
[169461] Kraniofacijalna Identifikacija
[171325] Kvalitativna i kvantitativna analiza koštanog i mekih tkiva stomatognatog sustava
[169468] Laseri u restaurativnoj stomatologiji i endodonciji
[176221] Maksilofacijalna kirurgija
[228223] Management of endodontically treated teeth
[169409] Management u stomatologiji
[169840] Materijali u ortodonciji
[169525] Materijali za punjenje korijenskih kanala i postendodontska opskrba zuba
[181590] Medicinska informatika
[169407] Medicinska informatika
[169405] Medicinska statistika
[167465] Medicinske hitnosti u stomatološkoj ordinaciji
[199590] Medicinski hitna stanja u ordinaciji dentalne medicine
[169532] Mikrobiologija u endodonciji
[137217] Mikroskop u dentalnoj medicini
[171567] Minimalno invazivna kirurgija
[169518] Minimalno invazivna terapija tvrdih zubnih tkiva
[176080] Mobilna protetika I
[176080] Mobilna protetika I
[71312] Mobilna protetika II
[71312] Mobilna protetika II
[169669] Modifikacije stomatološke skrbi u oralnomedicinskih bolesnika
[169527] Mogućnosti estetskog zbrinjavanja u restaurativnoj stomatologiji
[171421] Mogućnosti primjene vlaknima ojačanih polimera u stomatološkoj protetici
[71313] Morfologija zubi s dentalnom antropologijom
[71313] Morfologija zubi s dentalnom antropologijom
[169517] Morfološke i histološke osobitosti endodontskog prostora trajnih zubi
[169529] Morfološke nepravilnosti trajnih zubi
[170316] Načini liječenja temporomandibularnih poremećaja
[171427] Najčešće dermatološke bolesti s manifestacijama u usnoj šupljini
[167455] Napredne oralnokirurške tehnike u dentalnoj implantologiji
[169523] Nekarijesna oštećenja tvrdih zubnih tkiva
[171399] Nemetali u fiksnoj protetici
[175928] Neurologija
[195368] Neurology
[171564] Neurološki problemi u stomatologiji
[171555] Neželjena djelovanja i interakcije lijekova
[181587] Oblikovanje znanstvenog dijela
[184092] Occlusion
[212407] Occlusion and function
[195688] Occupational diseases in dentistry
[228211] Ocular Surface Diseases and Oral Mucosa Involvement
[175995] Oftalmologija
[71319] Okluzija
[176083] Okluzija i funkcija
[170312] Okluzijske udlage - indikacije, primjena i izrada
[212392] Oncology and radiotherapy
[176038] Onkologija i radioterapija
[176590] Opća radiologija
[195684] Ophthalmology
[212402] Oral hygiene
[227270] Oral hygiene
[226955] Oral medicine I
[169408] Oralna epidemiologija
[225727] Oralna higijena
[71324] Oralna higijena
[176103] Oralna kirurgija I
[176103] Oralna kirurgija I
[176219] Oralna kirurgija II
[176219] Oralna kirurgija II
[147971] Oralna medicina I
[176217] Oralna medicina II
[176217] Oralna medicina II
[171400] Oralna rehabilitacija u protetici
[167446] Oralnokirurške osnove u dentalnoj implantologiji
[169647] Oralnokirurški aspekti orofacijalne boli
[226948] Oral surgery I
[226948] Oral surgery I
[71328] Orofacijalna genetika
[176218] Ortodoncija
[176218] Ortodoncija
[171560] Ortodontsko kirurško liječenje skeletnih deformiteta kostiju lica
[171568] Ortostatski poremećaji u stomatologiji
[71330] Osnove estetike u dentalnoj medicini
[171750] Otoneurološki pristup audiovestibularnim poremećajima
[231547] Otorhinolaryngology
[176923] Otorinolaringologija
[212404] Pain
[170305] Paradontološki aspekti okluzije
[167460] Parodontologija 1
[167458] Parodontologija 2
[184097] Pathology
[184097] Pathology
[195683] Pathophysiology
[195683] Pathophysiology
[71333] Patofiziologija
[71333] Patofiziologija
[71334] Patologija
[71334] Patologija
[170328] Patologija potpune bezubosti
[226951] Pediatric dentistry I
[226951] Pediatric dentistry I
[212391] Pediatrics
[176036] Pedijatrija
[199600] Periimplantne bolesti
[195371] Pharmacology
[195371] Pharmacology
[174499] Physical education I
[174499] Physical education I
[184101] Physical education II
[184101] Physical education II
[173111] Physics
[184094] Physiology
[184094] Physiology
[170320] Planiranje fiksnoprotetičke terapije i dijagnostički pristup u estetskoj zoni
[171562] Plastična i rekonstrukcijska kirurgija glave i vrata
[167463] Poslijediplomski specijalistički rad
[71336] Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini
[171753] Posljedice alkoholizma i drugih ovisnosti u orofacijalnom području
[199591] Postendodontska opskrba zubi
[171426] Postupci kardiopulmonalne reanimacije u stomatologiji
[71337] Povijest dentalne medicine
[170303] Praćenje rasta, gnatometrija i antropometrija
[176223] Praktični rad
[195680] Preclinical and laboratory fixed prosthodontics
[195680] Preclinical and laboratory fixed prosthodontics
[195681] Preclinical and laboratory removable prosthodontics
[195681] Preclinical and laboratory removable prosthodontics
[212398] Preclinical endodontics
[212394] Preclinical oral surgery
[226956] Preclinical orthodontics
[212395] Preclinical periodontology
[195682] Preclinical restorative dental medicine
[195682] Preclinical restorative dental medicine
[169526] Prednosti kompozitnog monobloka u usporedbi s ostalim intrakanalnim konfekciskim kolčićima
[169837] Pretkirurška ortodoncija
[71338] Pretklinička endodoncija
[175985] Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika
[175985] Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika
[175986] Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika
[175986] Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika
[176054] Pretklinička oralna kirurgija
[71343] Pretklinička ortodoncija
[176075] Pretklinička parodontologija
[175991] Pretklinička restaurativna dentalna medicina
[175991] Pretklinička restaurativna dentalna medicina
[169663] Pretprotetska kirurgija
[169644] Prevencija bolesti tvrdih zubnih tkiva
[176781] Prevencija i kontrola infekcija u dentalnoj medicini
[228108] Prevention and infection control in dental medicine
[169648] Primjena lasera u oralnoj kirurgiji i dentalnoj implantologiji
[169535] Primjena ozona u kliničkom radu
[169469] Primjena vlaknima ojačanih materijala u dentalnoj medicini
[143111] Profesionalne bolesti stomatologa
[169462] Profesionalni zdravstveni rizici u dentalnoj medicini
[232476] Project I
[232477] Project II
[232478] Project III
[232479] Project IV
[232480] Project V
[199602] Projekt I
[199626] Projekt II
[199627] Projekt III
[199628] Projekt IV
[199629] Projekt V
[199630] Projekt VI
[147353] Propedeutika dječje dentalne medicine
[226620] Propisivanje lijekova u kliničkoj stomatološkoj praksi
[174376] Prva pomoć
[71347] Psihijatrija i psihološka medicina
[86996] Psihostomatologija
[171752] Psihostomatologija, konzultativna psihijatrija u ordinaciji dentalne medicine
[212400] Psychiatry and psychological medicine
[228224] Psychostomatology
[71348] Pušenje i oralno zdravlje
[225730] Računalne tehnologije u dentalnoj medicini
[174817] Rad i konzultacije s mentorom
[171754] Radiologijske digitane slikovne (imaging) metode u dijagnostici glave i vrata
[171393] Različiti postupci izbjeljivanja zubi ovisno o vrsti diskoloracije
[226612] Razvoj karijere u dentalnoj medicini
[171324] Refleksi u stomatognatnom sustavu
[212397] Removable prosthodontics I
[212397] Removable prosthodontics I
[226950] Removable prosthodontics II
[226950] Removable prosthodontics II
[71349] Restaurativna dentalna medicina I
[71349] Restaurativna dentalna medicina I
[71350] Restaurativna dentalna medicina II
[71350] Restaurativna dentalna medicina II
[206635] Restorative dental medicine I
[206635] Restorative dental medicine I
[226952] Restorative dental medicine II
[226952] Restorative dental medicine II
[195686] Smoking and oral health
[184100] Social medicine and epidemiology
[227267] Social medicine and epidemiology
[71351] Socijalna medicina i epidemiologija
[227260] Socijalna medicina i epidemiologija
[169531] Stakleno ionomerni cementi
[170307] Standardne i napredne tehnike u paradontalnoj kirurgiji
[167491] Standardne i napredne tehnike u parodontnoj kirurgiji
[71353] Stanična biologija s genetikom
[71353] Stanična biologija s genetikom
[195687] Statistics in dental medicine
[181588] Statistička analiza podataka u stomatologiji
[176020] Statistika u dentalnoj medicini
[71355] Stomatološka skrb medicinski kompleksnih bolesnika
[199592] Stomatološka skrb za osobe s invaliditetom
[169546] Stomatološki materijali u pedodonciji
[169536] Stomatološko liječenje medicinski rizičnih bolesnika
[169645] Strah i anksioznost u kliničkoj pedodontskoj praksi: dijagnona, prevencija, terapija
[212393] Surgery
[212393] Surgery
[169545] Suvremene tehnike dijagnostike i terapije karijesa u pedodonciji
[169650] Suvremeni aspekti lokalne anestezije
[171414] Suvremeni otisni postupci i materijali
[171329] Športska stomatologija
[171326] Teleskopski sustavi
[226957] Temporomandibular disorders - diagnosis and therapy
[176109] Temporomandibularni poremećaji - dijagnostika i terapija
[171565] Terapija glaukoma i katarakte
[170306] Terapija pacijenata s uznapredovalim paradontitisom
[174364] Tjelesna i zdravstvena kultura I
[174364] Tjelesna i zdravstvena kultura I
[175791] Tjelesna i zdravstvena kultura II
[175791] Tjelesna i zdravstvena kultura II
[184090] Tooth morphology with dental anthropology
[184090] Tooth morphology with dental anthropology
[212408] Toothpaste preparation
[167490] Trodimenzijska dijagnostika u dentalnoj medicini
[169658] Tumori i tumorima slične promjene usne šupljine
[169670] Utjecaj spolno prenosivih bolesti na oralnu sluznicu
[226330] Uvod u dentalni management
[225732] Uvod u dentalnu medicinu
[71360] Uvod u znanstveni rad I
[71361] Uvod u znanstveni rad II
[71362] Zanemarivanje i zlostavljanje djece
[169541] Zaštita (dentalno) zanemarenog i zlostavljanog djeteta
[169836] Zaštitni mehanizmi usta