Operacija „Sanacija oštećenja prouzrokovanih potresom na objektima Stomatološkog fakulteta u Zagreb

Prijavom na poziv “Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom”, preko nadležnog Ministarstva znanosti  i obrazovanja, visokoškolskim ustanovama je bilo omogućeno potraživanje financijskih sredstava iz “Fonda solidarnosti Europske unije” za sanaciju potresom nastalih šteta. Prijavljene operacije koje su zadovoljile pozivom postavljene uvijete, ostvarile su pravo na financijska sredstva u iznosu prihvatljivih troškova za sanaciju šteta. Svi troškovi radova navedeni u prijavljenoj operaciji „Sanacija oštećenja prouzrokovanih potresom na objektima Stomatološkog fakulteta u Zagrebu“ ocijenjeni su kao prihvatljiv trošak, te je na taj način Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu ostvario povrat svih svojih financijskih sredstava, već utrošenih za obnovu, u iznosu od 413.256,72 kuna. 

 

 


Repozitorij