Položaj fakulteta

Prostorije Stomatološkog fakulteta su smještene na slijedećim adresama u Zagrebu:

 1. Gundulićeva 5  (telefon 01 4802 111) vidi kartu
 2. Gundulićeva 3 - 2. kat (telefon 01 4920 901)  vidi kartu
 3. Petrinjska 34 (telefon 01 4807 350) vidi kartu
  • studentska poslovnica
  • tajništvo
  • uprava fakulteta 
 4. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 3 vidi kartu
 5. Klinička bolnica "Dubrava",  Avenija Gojka Šuška 6 vidi kartu
 6. Klinička bolnica "Sestre milosrdnice", Vinogradska cesta 29 vidi kartu
 7. KBC Zagreb (Rebro), Kišpatićeva 12  vidi kartu
 8. Klinika za infektivne bolesti "Fran Mihaljević", Mirogojska 8  vidi kartu
 9. Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar", Rockefellerova 4  vidi kartu