Obavijesti

"Poštovani studenti, asistenti i nastavnici,

od 25. svibnja do 12. lipnja na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu provest će se studentska anketa o procjeni kvalitete rada nastavnika u cikličkom planu anketiranja u akademskoj godini 2014/15. Cilj provođenja ankete jest vrjednovanje nastavnog rada nastavnika na pojedinom kolegiju iz perspektive studenata. U anketi studenti mogu iznijeti svoja zapažanja o tome što je dobro i/ili nije dobro u radu nastavnika. Rezultati ankete imaju za cilj poboljšanje i unapređenje nastavnog procesa studija na našem fakultetu, a i obvezatan je uvjet pri izboru ili reizboru nastavnika u znanstveno-nastavna zvanja. 

Molimo sve studente, asistente i nastavnike da surađuju tijekom provođenja ankete te da se drže uputa anketara.

S nadom u dobru suradnju,

srdačno Vas pozdravljamo

Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom SFZG"

 

 

Srdačan pozdrav

Nikša Dulčić

Predsjednik povjerenstva za upravljanje kvalitetom SFZG

Domagoj Vražić
Objavljeno: 21. 5. 2015. u 10:38

"Poštovani studenti, asistenti i nastavnici,

od 14. do 23. siječnja na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu provest će se studentska anketa o procjeni kvalitete rada nastavnika u cikličkom planu anketiranja. Cilj provođenja ankete jest vrjednovanje nastavnog rada nastavnika na pojedinom kolegiju iz perspektive studenata. U anketi studenti mogu iznijeti svoja zapažanja o tome što je dobro i/ili nije dobro u radu nastavnika. Rezultati ankete imaju za cilj poboljšanje i unapređenje nastavnog procesa studija na našem fakultetu. Molimo sve studente, asistente i nastavnike da surađuju tijekom provođenja ankete te da se drže uputa anketara.

S nadom u dobru suradnju,

srdačno Vas pozdravljamo

 

Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom SFZG"

 

 

Srdačan pozdrav

Nikša Dulčić

Predsjednik povjerenstva za upravljanje kvalitetom

Domagoj Vražić
Objavljeno: 9. 1. 2015. u 08:13
Uređeno: 21. 5. 2015. u 10:37

 

Cilj je sustava za osiguravanje kvalitete i ispunjenje zahtjeva iz vizije, misije i politike kvalitete Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Promicanje kulture osiguravanja kvalitete provodi se u područjima djelovanja Stomatološkog fakulteta i ugrađena je u normativne akte. Svi sudionici (studenti, nastavnici, administrativno i tehničko osoblje, uprava) smatraju se korisnicima sustava za osiguravanjem kvalitete Fakulteta. U provjeru valjanosti, svrhovitosti i kvalitete rada Fakulteta, kao izvor podataka za vrednovanje uključeni su i vanjski korisnici (ustanove ostalih razina sustava obrazovanja, gospodarstveni subjekti, lokalna i državna uprava, ustanove iz djelatnosti kulture, zdravstva). 
 
Područja vrednovanja sustava za osiguravanje kvalitete jesu:
 1. Pravila i postupci osiguravanja i unaprjeđenja sustava kvalitete Fakulteta
 2. Periodično vrednovanje studijskih programa
 3. Vrednovanje studentskoga rada
 4. Resursi za učenje i potpora studentima
 5. Osiguravanje kvalitete nastavnika
 6. Znanstveno-istraživačka djelatnost
 7. Stručna djelatnost
 8. Mobilnost i međunarodna suradnja
 
U svrhu osiguravanja kvalitete Stomatološkog fakulteta, Fakultetsko vijeće osniva Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom koje je savjetodavno tijelo dekana i Fakultetskog vijeća te osigurava provođenje zahtjeva za kvalitetom propisanih Pravilnicima o osiguranju kvalitete Stomatološkog fakulteta te Sveučlišta u Zagrebu.
Domagoj Vražić
Objavljeno: 1. 10. 2013. u 09:35

Dana 31. listopada 2012.g. osniva se povjerenstvo za upravljanje kvalitetom na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, za razdoblje akademskih godina 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. u sljedećem sastavu:


1. Doc.dr.sc. NIKŠA DULČIĆ, docent na Zavodu za mobilnu protetiku Stomatološkog 
fakulteta, Zagreb, Gundulićeva 5, e-mail: dulcic@sfzg.hr , predsjednik;
 
2. Prof.dr.sc. IVAN ALAJBEG, izvanredni profesor na Zavodu za oralnu medicinu 
Stomatološkog fakulteta, Zagreb, Gundulićeva 5, e-mail: alajbeg@sfzg.hr, član;
 
3. Doc.dr.sc. MARIN VODANOVIĆ, docent na Zavodu za dentalnu antropologiju 
Stomatološkog fakulteta, Zagreb, Gundulićeva 5, e-mail: vodanovic@sfzg.hr, član;
 
4. DOMAGOJ VRAŽIĆ, dr.med.dent., asistent u statusu znanstvenog novaka na 
Zavodu za parodontologiju Stomatološkog fakulteta, Zagreb, Gundulićeva 5, e-mail: 
vrazic@sfzg.hr, član
 
5. NIVES MACUKIĆ, student Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
predsjednik Studentskog zbora, Zagreb, Ante Jakšića 15, e-mail:
nmacukic@sfzg.hr, član.
Domagoj Vražić
Objavljeno: 1. 10. 2013. u 09:32

Repozitorij

Repozitorij je prazan