Opće informacije - jesenski rok (strani državljani) ak.god. 2023./24.

Opće informacije - jesenski rok (strani državljani) ak.god. 2023./24.

 

Uvjeti upisa

Pravo upisa na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalna medicina imaju osobe koje su položile državnu maturu. 

Rang lista za upis

Lista poretka prijavljenih kandidata za upis na studijski program sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

a. Na temelju uspjeha u srednjoj školi - do 220 bodova

b. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi:

 • hrvatski jezik (razina A) - do 100 bodova
 • matematika (razina A) - do 40 bodova
 • engleski jezik (razina A) - do 90 bodova
 • biologija*  -  do 150  bodova
 • fizika* -  do 150 bodova
 • kemija*  -  do 150 bodova

*uvjet za upis na studij su položeni svi navedeni predmeti

c. Na temelju provjere posebnih sposobnosti

 • Test psihomotorike koji provodi Stomatološki fakultet do 100 bodova

d. Na temelju dodatnih učenikovih postignuća nema bodova

Prijave preko sustava državne mature za Dentalnu medicinu do 31. kolovoza 2023. godine.

Prijave za provjeru posebnih sposobnosti podnose se elektroničkim putem.

Obrazac prijave koji je dostupan na na web stranici Stomatološkog fakulteta

obrazac psihomotorike treba se popuniti, potpisati i skenirati te zajedno s potvrdom o izvršenoj uplati  poslati na mail (referada@sfzg.hr)  od 21. kolovoza do 31. kolovoza 2023.

Pravo pristupa na provjeru posebnih sposobnosti imaju samo kandidati koji su se prijavili na navedeni način putem Stomatološkog fakulteta u Zagrebu.

Uz popunjenu prijavu treba priložiti dokaz o uplati troškova provjere posebnih sposobnosti u iznosu od 39.82 eura, koji se uplaćuje na IBAN HR7423600001101235285 Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, s naznakom „za provjeru posebnih sposobnosti“.

Nakon zaprimanja i obrade vaše prijave kandidatima će na mail adresu koja je navedena u sustavu „Postani student“ biti poslana zaporka. Zapamtite svoju zaporku, jer bez nje ne možete pristupiti provjeri posebnih sposobnosti (testu psihomotorike).

Detaljne obavijesti o testu psihomotorike (c) objavljene su na mrežnim stranicama Stomatološkog fakulteta (www.sfzg.unizg.hr).

Provjera posebnih sposobnosti (c) provodit će se dana 5. rujna  2023. Mjesto i raspored testiranja će biti objavljen na mrežnim stranicama Stomatološkog fakulteta.

Pristupnici iz EU država  kojima su priznati bodovi iz materinjeg jezika na nacionalnom vanjsko vrednovanom završnom ispitu umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi u RH, za upis na studijski program sastavnice Sveučilišta u Zagrebu trebaju položiti B2 razinu Hrvatskog jezika na ispitu pri Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja.  Za sve informacije obratite se Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Kandidat koji nije odslušao dvije godine nastave iz predmeta Latinski jezik mora taj jezik položiti do upisa u drugu godinu studija.

Kvote za upis u jesenskom roku ak. god. 2023./24.

 • 5 studenta - strani državljani

Tijek razredbenog postupka

 1. Prijava preko sustava državne mature (do 31. kolovoza 2023.)
 2. Prijava za Test psihomotorike isključivo putem Stomatološkog fakulteta

(21. kolovoza - 31. kolovoza 2023.)

 1. Test psihomotoričkih sposobnosti (5. rujna 2023.)
 2.  Upis u prvu godinu studija ( 20. rujna 2023.)

Ako imate dodatnih pitanja obratite nam se putem e-maila:   referada@sfzg.hr

Upis u prvu godinu studija – jesenski rok

Dana 20. rujna 2023. godine u razdoblju od 9:00 do 15:00 sati obavljat će se upisi u Službi za studije i trajno obrazovanje Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Petrinjska 34, 10000 Zagreb.

 

Za upis je potrebno:

 

Strani državljani:

 

1. 3 fotografije 4x6 cm,

2. preslika putovnice s preslikom rješenja o privremenom boravku

3. rješenje o priznavanju državne mature u Republici Hrvatskoj

4. potvrdu o uplaćenom iznosu troškova upisa u visini od 450,00 kn na žiro račun Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (prilog 1),

5. dokaz o plaćenoj školarini.

6. OIB kandidata

 

Upisni obrasci (indeks, matični list, upisni list, prijavni list....) nakon uplate troškova upisa preuzimaju se u Službi za studije i trajno obrazovanje (Petrinjska 34, 10000 Zagreb).

 

Pristupnici su dužni osobno se upisati.

U slučaju opravdane spriječenosti mogu ih upisati osobe na temelju punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

Indeks i upisnu dokumentaciju studenti osobno preuzimaju.

 

Prilikom upisa pristupnici će morati odabrati četiri izborna predmeta za 1. nastavnu godinu.

Popis izbornih predmeta možete vidjeti na poveznici: izborni predmeti

 

Sve potrebne obavijesti bit će redovito objavljivane na web stranici fakulteta http://www.sfzg.unizg.hr.

Primjer uplatnice za uplatu troškova upisa možete vidjeti u repozitoriju.