Pravo na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, („Narodne novine“ broj: 25/13, 85/15) Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, kao pravna osoba s javnim ovlastima omogućava domaćim ili stranim, fizičkim ili pravnim osobama pristup informacijama.

Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku moguće je izravno pristupiti putem mrežne stranice Stomatološkog fakulteta, www.sfzg.unizg.hr.

Informacije, koje nisu javno dostupne, a koje se mogu dati korisnicima, mogu se zatražiti putem pisanog zahtjeva ili usmeno na telefon:

  • telefon: 01/4807 350
  • telefax: 01/4807 367
  • putem elektroničke pošte: tajnica@sfgz.hr
  • poštom na adresu: Stomatološki fakultet u Zagrebu, Gundulićeva 5, 10 000 Zagreb

Službenik za informiranje:

Ines Muljat Skansi, mag.iur.

Obrasci koji se mogu upotrijebiti prilikom traženja informacija ili traženja ponovne upotrebe informacija:

  • Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
  • Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije
  • Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

Zakonodavni okvir:

Izvješća o provedbi zakona:

Linkovi:


Repozitorij