Obavijesti

Stručna praksa – prijava mentora

Studente 6. godine obavještavamo da su u okviru izvanfakultetske nastave „Praktični rad“ dužni odraditi 500 nastavnih sati prema objavljenom rasporedu/satnici za ljetni semestar ak. god. 2023./2024.

Stručna praksa se provodi u polivalentnim ordinacijama dentalne medicine iz cijele Hrvatske. Mentora/Ordinaciju primarne zdravstvene zaštite u kojoj ćete obaviti praktični rad možete sami izabrati.

Uvjeti koje treba zadovoljiti su:

o    mentor mora imati najmanje 5 godina radnoga iskustva u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

o    ordinacija može biti privatna, u zakupu i u okviru doma zdravlja

o    mentor istodobno smije imati samo jednog studenta

Ordinacije dentalne medicine u kojima se ne može obavljati stručna praksa su:

o    ordinacije koje su u vlasništvu, kojima upravlja ili u kojima radi osoba koja je član uže obitelji studenta koji ide na stručnu praksu,

o    ordinacije koje su u vlasništvu, kojima upravlja ili u kojima radi osoba koja je nastavnik ili suradnik na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,

o    ordinacije koje su u vlasništvu, kojima upravlja ili u kojima radi osoba čiji je član uže obitelji nastavnik ili suradnik na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Izvanfakultetski mentori studenata na stručnoj praksi ne mogu biti:

o    osobe koje su članovi uže obitelji studenta na stručnoj praksi,

o    osobe koje su nastavnici ili suradnici na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,

o    osobe čiji su članovi uže obitelji nastavnici ili suradnici na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Potrebno je da do zaključno 1. prosinca 2023. pošaljete scan ispunjenog i ovjerenog Prijavnog obrasca g. Petri Lazić na mail: plazic@sfzg.hr . Obrazac dostupan pod : Prijava mentora.

Studenti koji sami ne izaberu mentora/ordinaciju morat će od 4. prosinca 2023. godine izabrati mentora/ordinaciju prema popisu mentora/ordinacija koji će biti objavljen na mrežnim stranicama fakulteta.

Potrebno je da do zaključno 05. siječnja 2024. dostavite scan  ispunjenog i ovjerenog Prijavnog obrasca g. Petri Lazić na mail : plazic@sfzg.hr

Svi studenti 6. godine moraju imati izabranog mentora/ordinaciju i potpisani obrazac do zaključno 8. siječnja 2024. godine.

Za dodatna pojašnjenja javite se g. Petri Lazić na mail plazic@sfzg.hr