Osnovne informacije

 

Katedra za opće i društvene predmete
Gundulićeva 3, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
 

Pročelnik Katedre: v. pred. Irena Bagarić

Tel: , Fax: 
Email: bagaric@sfzg.hr
URL: www.sfzg.unizg.hr/kodp


Djelatnici i predmeti

viši predavač
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
v. pred. Irena Bagarić +38514802143 e-mail D-1D-4

redoviti profesor
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Tonči Matulić e-mail  

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Engleski jezik I
0,0,0
1, 2 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Engleski jezik II
0,0,0
3, 4 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
English/Croatian
0,0,0
1, 2 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Ethics
0,0,0
2 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Etika
0,0,0
2 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Etika u dentalnoj medicini
0,0,0
11 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Physical education I
0,0,0
1, 2 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Tjelesna i zdravstvena kultura I
0,0,0
1, 2 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Tjelesna i zdravstvena kultura II
0,0,0
3, 4 integrirani prijediplomski i diplomski INFO

Obavijesti