Upis u prvu godinu studija – jesenski rok

 Dana 20. rujna 2023. godine u razdoblju od 9:00 do 15:00 sati obavljat će se upisi u Službi za studije i trajno obrazovanje Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Petrinjska 34, 10000 Zagreb.

 
Za upis je potrebno:
 
Strani državljani:
 
1. 3 fotografije 4x6 cm,
2. preslika putovnice s preslikom rješenja o privremenom boravku
3. rješenje o priznavanju državne mature u Republici Hrvatskoj
4. potvrdu o uplaćenom iznosu troškova upisa u visini od 450,00 kn na žiro račun Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (prilog 1),
5. dokaz o plaćenoj školarini.
6. OIB kandidata
 
Upisni obrasci (indeks, matični list, upisni list, prijavni list....) nakon uplate troškova upisa preuzimaju se u Službi za studije i trajno obrazovanje (Petrinjska 34, 10000 Zagreb).
 
Pristupnici su dužni osobno se upisati.
U slučaju opravdane spriječenosti mogu ih upisati osobe na temelju punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.
Indeks i upisnu dokumentaciju studenti osobno preuzimaju.
 
Prilikom upisa pristupnici će morati odabrati četiri izborna predmeta za 1. nastavnu godinu.
Popis izbornih predmeta možete vidjeti na poveznici: izborni predmeti
 
Sve potrebne obavijesti bit će redovito objavljivane na web stranici fakulteta http://www.sfzg.unizg.hr.

Primjer uplatnice za uplatu troškova upisa možete vidjeti u repozitoriju.