Izgubljena AAI lozinka

Student koji izgubi svoje AAI korisničke podatke i želi dobiti nove, dužan je:

  • ispuniti formular za izdavanje nove lozinke za AAI koji je dostupan na: LINKU
  • uplatiti 50 kn troškova na žiro račun Fakulteta (IBAN: HR7423600001101235285)
  • donijeti ispunjen formular i potvrdu o uplati u ISVU ured - Petrinjska 34 ili u Službu za informatizaciju i multimedijalne djelatnosti - Gundulićeva 5, gdje će studentu biti uručeni novi korisnički podaci (resetirana lozinka).

Student mora osobno preuzeti nove podatke, te sa sobom mora imati ispravu s kojom može potvrditi svoj identitet (osobna iskaznica ili x-ica).