Problemi sa AAI računom

Ukoliko imate problema sa radom AAI računa javite se na jedan od idućih mailova:

borna@sfzg.hr

ili

ikafadar@sfzg.hr 

ili 

dario@sfzg.hr


Problems with AAI account

If you have problems with the operation of your AAI account, contact one of the following e-mails:

borna@sfzg.hr

or

ikafadar@sfzg.hr

or

dario@sfzg.hr