Osnovne informacije

 

Katedra za maksilofacijalnu kirurgiju
Avenija Gojka Šuška 6, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
 

Pročelnik Katedre: prof. dr. sc. Vedran Uglešić

Tel: , Fax: 
Email: 
URL: www.sfzg.unizg.hr/zok/kmk


Djelatnici i predmeti

izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Predrag Knežević e-mail KBD
asistent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. med. Igor Blivajs e-mail  

OSTALI
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
Marija Juras Maček e-mail  

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Maksilofacijalna kirurgija
0,0,0
11 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO

Obavijesti