Osnovne informacije

 

Katedra za fiziologiju
Šalata 3b, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Utemeljena 1963.

Pročelnik Katedre: doc.dr.sc. Lea Vuletić

Tel: , Fax: 
Email: 
URL: www.sfzg.unizg.hr/kfi


Djelatnici i predmeti

docent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Lea Vuletić e-mail  
asistent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr.stom. Domagoj Jakovac e-mail  
povjera predavanja
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Iva Marolt Banek e-mail  

izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Vesna Lukinović Škudar e-mail  
izv. prof. dr. sc. Mirza Žižak e-mail  

viši asistent - predavač
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Alan Šućur e-mail  

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Fiziologija
0,0,0
3, 4 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Physiology
0,0,0
3, 4 integrirani prijediplomski i diplomski INFO

Obavijesti