Kolegiji na engleskom jeziku

Dragi studenti studijskog programa na hrvatskom jeziku,

Potičemo Vas da se u što većem broju odazovete iznimnoj mogućnosti pohađanja Vaših kolegija na engleskom jeziku. Kolegije na engleskom moći ćete slušati i u akad. godinama 2019./20. i 2020./21. Studenti koji sada slušaju određene kolegije na engleskom iznimo su zadovoljni iskustvom. Nakon ovakvog iskustva bit ćete kompetitivniji na međunarodnom tržištu rada. S obzirom da se radi u manjim grupama, imat ćete veću mogućnost izravne komunikacije s visokomotiviranim nastavnicima. Predmete koje upišete na engleskom jeziku ne trebate slušati na hrvatskom.

Ovisno o mogućnostima i o interesu, moguće je da će dio kolegija biti održati i u kraćim vremenskim periodima, u koncentriranom obliku, poput turnusne nastave.

Pogledajte kratki film o mogućnosti pohađanja nastave na engleskom i o međunarodnoj ljetnoj školi (i radijski „jingle“), dvama aktivnostima koje provodimo u sklopu projekta financiranog od Europskog socijalnog fonda. Iskreno se nadamo da će Vaše iskustvo studiranja ovime biti bolje, interesantnije i dinamičnije.

Za Vašu informaciju, niže su kolegiji koje možete odslušati na engleskom jeziku. Neki od njih će se organzirati uz konkretni dogovor s nastavnicima. Bilo bi idealno kad bi se za svaki od predmeta mogla formirati jedna vežbovna grupa u kojoj će se nastava provoditi na engleskom. Na dnu stranice je prijavni obrazac preko kojega možete iskazati interes.

Popis predmeta:

Na 1. godini:

Anatomy*

Introduction to dental medicine

*NB: Student 1. godine koji želi slušati Anatomy na engleskom, najvjerojatnije će, zbog turnusne forme predmeta i alokacije na samo zimski semestar, morati ostale predmete 1. godine (Histology and Embriology, Physics, Chemistry, Biochemistry i Biology) također odslušati na engleskom.

 

Na 2. godini (predmeti dostupni tijekom 2019./20. i 2020./21.):

3. semestar (naznačeno gdje se predmet sluša i u 4. semestru)

Immunology

Microbiology with parasitology

Tooth morphology with dental anthropology (i u 4. sem.)

Pathology (i u 4. sem.)

Prevention and infection control in dental medicine

 

4. semestar

Cariology

Occlusion

General radiology

History of dental medicine

 

Na 3. godini (predmeti dostupni tijekom 2019./20. i 2020./21.):

5. semestar (naznačeno gdje se predmet sluša i u 6. semestru)

Dental radiology

Pharmacology (i u 6. semestru)

Infectology

Ophthalmology

Neurology

Preclinical restorative dental medicine (i u 6. sem.)

Preclinical and laboratory removable prosthodontics (i u 6. sem.)

Preclinical and laboratory fixed prosthodontics (i u 6. sem.)

Smoking and Oral Health

Occupational diseases in dentistry

 

Na 4. godini (predmeti dostupni tijekom 2020/21.):

7. semestar (naznačeno gdje se predmet sluša i u 8. semestru)

Restorative dental medicine I (i u 8. sem.)

Removable prosthodontics I (i u 8. sem.)

Fixed prosthodontics I (i u 8. sem.)

Preclinical oral surgery

Anesthesiology and reanimatology

Preclinical periodontology

Oncology and radiotherapy

Surgery (i u 8. sem.)

Pediatrics

Propaedeutic pediatric dentistry

 

8. semestar

Dermatovenerology

Preclinical endodontics

 

Predmeti koji će se tijekom 2019/20. i 2020/21. izvoditi dogovorno s nastavnicima, ovisno o interesu studenata:

 

Predmeti s 5. godine:

9. semestar (označeno gdje se predmet sluša i u 10. semestru):

Oral Medicine I

Restorative dental medicine II (i u 10. sem.)

Endodontics I (i u 10. sem.)

Pediatric dentistry I (i u 10. sem.)

Fixed prosthodontics II (i u 10. sem.)

Removable prosthodontics II (i u 10. sem.)

Oral surgery I (i u 10. sem.)

Temporomandibular disorders - diagnosis and therapy

Dental Care of Medically Complex Patients

Forensic dental medicine

 

Predmeti sa 6. godine:

Predmeti koji se mogu slušati samo u 11- semestru:

Endodontics II

Maxillofacial surgery

Fundamentals of esthetics in dentistry

 

Predmetii koji se mogu slušati u 11. ili 12. semestru:

Oral Medicine II

Pediatric dentistry II

Orthodontics

Oral surgery II

Clinical periodontology

 

Ukoliko ste zaintersirani, molimo Vas da se prijavite na poveznici i navedete koje biste predmete na engleskom željeli pohađati u akad. god. 2019./20., kako bismo Vas mogli razvrstati po interesu i lakše kontaktirati radi izrade rasporeda.

Radujemo se kvalitetnoj interakciji u ovom, za sve nas, novom izazovu!

PRIJAVNI OBRAZAC

PROMO VIDEO

AUDIO JINGLE