O ISVU

ISVU (Informacijski Sustav Visokih Učilišta) je projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa pokrenut početkom 2001. godine u sklopu programa informatizacije visokih učilišta u Republici Hrvatskoj. ISVU smanjuje papirologiju i nastoji u potpunosti informatizirati proces studiranja na visokom učilištu.

Studentima se tako omogućuje prijavljivanje ispita preko interneta (studomata), dobivanje obavijesti o ispitima, brzo dobivanje raznih potvrda te brži upis u više godine studija.

Nastavnicima se omogućuje opisivanje predmeta u sustavu, uređivanje tjednog plana nastave, definiranje ispitnih rokova, ažuriranje podataka u uspješnosti studenta te evidenciju podataka vezanih uz završetak studija.

Sve to se vodi kroz nekoliko odvojenih aplikacija od kojih svaka ima različitu zadaću. U web aplikaciji Nastavnički portal ažuriraju se informacije o predmetu. Aplikacija ISVU Ispiti služi za definiranje ispitnih rokova te unošenje ocjena. Preko aplikacije Studomat studenti mogu prijavljivati ispite i pregledavati druge informacije. 

Ivan Kafadar, ISVU koordinator, kontakt: ikafadar@sfzg.hr

ISVU informacije i aplikacije

 

Prijava na Studomat:  Prijava na Nastavnički protal: