Odbor za znanost Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Odbor za znanost Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu djeluje u sastavu:

1. Prof. dr. sc. Silvana Jukić Krmek
2. Prof. dr. sc. Ivana Miletić
3. Prof. dr. sc. Senka Meštrović
4. Prof. dr. sc. Zdravko Petanjek
5. Prof. dr. sc. Sonja Kraljević Šimunković
6. Prof. dr. sc. Dubravka Knezović Zlatarić
7. Izv. prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević
8. Izv. prof. dr. sc. Andrej Aurer
9. Izv. prof. dr. sc. Ivana Savić Pavičin
10. Izv. prof. dr. sc. Ana Matošić
11. Izv. prof. dr. sc. Samir Ćimić


Obavijesti

Postupak izbora u znanstveno zvanje na osobni zahtjev pokreće se ispunjavanjem Obrasca za pokretanje postupka, koji se potpisan dostavlja na adresu Stomatološkog fakulteta, Petrinjska 34. Uz obrazac, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • životopis s popisom radova u formi predloška u elektroničkom obliku u word formatu te potpisan u izvorniku
  • preslik diplome o doktoratu znanosti u elektroničkom obliku
  • potrvdu o indeksiranosti I citiranosti radova u elektroničkom obliku i u izvorniku
  • scan objavljenih radova u elektroničkom obliku

Elektronički dokumenti se prilažu na USB memorijskom štapiću pri čemu je važno da nazivi i organizacija dokumenata budu takvi da omogućavaju jednostavno snalaženje članovima odbora i povjerenstva.

Prilikom pripreme dokumentacije za izbor u znanstveno zvanje predlažemo pristupnicima da se osvrnu na Upute Matičnog odbora za pisanje izvješća o izboru. Naime, iako je prvenstvena svrha uputa pružiti Povjerenstvu pomoć prilikom pisanja izvješća, mogu poslužiti pristupnicima za što kvalitetniju pripremu potrebne dokumentacije.

U nastavku se nalaze poveznice na pravilnike, upute i obrasce relevantne za postupak izbora u znanstveno zvanje.

Obrazac za pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje

Predložak za životopis i popis radova

Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja iz 2017. godine

Obrazac za zbor u znanstveno zvanje prema pravilniku iz 2017. godine

Upute za pisanje izvješća za znanstvena napredovanja

Kriteriji za izbor u znanstvena zvanja prema pravilniku iz 2017. godine

Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja iz 2011. godine

Obrazac ZZ-01 za izbor u znanstvena zvanja prema pravilniku iz 2011

Izjava o glavnom autorstvu

 

Silvana Jukić Krmek
Objavljeno: 10. 2. 2021. u 22:55
Uređeno: 17. 10. 2022. u 07:06

Sjednice Odbora za znanost se državaju tjedan dana prije redovite sjednice Fakultetskog vijeća. Materijali za narednu sjednicu Odbora predaju se zaključno do petka dva tjedna prije Fakultetskog vijeća. Termini sjednica Fakultetskog vijeća vidljivi su na akademskom kalendaru.

Silvana Jukić Krmek
Objavljeno: 29. 10. 2018. u 21:43
Uređeno: 29. 10. 2018. u 21:48

Repozitorij