Odbor za znanost Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Odbor za znanost Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu djeluje u sastavu:

 1. Prof.dr.sc. Silvana Jukić Krmek
 2. Prof.dr.sc. Ivana Miletić 
 3. Prof.dr.sc. Zdravko Petanjek
 4. Prof.dr.sc. Sonja Kraljević Šimunković
 5. Prof.dr.sc. Senka Meštrović
 6. Prof.dr.sc. Arjana Tambić Andrašević
 7. Prof.dr.sc. Dubravka Knezović Zlatarić
 8. Izv.prof.dr.sc. Andrej Aurer
 9. Doc.dr.sc. Dalibor Karlović
 10. Doc.dr.sc. Samir Ćimić
 11. Doc.dr.sc. Ivana Savić Pavičin

Obavijesti

Prilikom predaje dokumentacije za znanstveno napredovanje potrebno je priložiti životopis i pois radova u formi koja je navedana u predlošku u elektronskom obliku u word formatu. Smjernice za pisanje Izvješća su ujedno i smjernice pristupniku za pripremu dokumentacije i dostavu priloga za izbor u znanstveno zvanje. Premda im je prvenstvena svrha pružiti Povjerenstvu pomoć prilikom pisanja izvješća, mogu poslužiti pristupniku za što kvalitetniju pripremu potrebne dokumentacije i priloga. Za svaki ispunjeni uvjet treba priložiti odgovarajući dokaz o njegovom ispunjavanju. Svaki dokaz se prilaže u tiskanom obliku, te u elektroničkom obliku (skeniran). Sve što se prilaže u elektroničkom obliku mora biti isključivo u pdf-u, osim predloška sa životopisom i poisom radova. Elektronički dokumenti se prilažu na CD-u ili USB memorijskom štapiću. Nazivi i organizacija dokumenata u elektroničkom obliku moraju biti takvi da omogućavaju jednostavno snalaženje članovima odbora i povjerenstva. 

Predložak za životopis i popis radova

Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja iz 2017. godine

Obrazac za zbor u znanstveno zvanje prema pravilniku iz 2017. godine

Upute za pisanje izvješća za znanstvena napredovanja

Kriteriji za izbor u znanstvena zvanja prema pravilniku iz 2017. godine

Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja iz 2011. godine

Obrazac ZZ-01 za izbor u znanstvena zvanja prema pravilniku iz 2011

Izjava o glavnom autorstvu

 

Silvana Jukić Krmek
Objavljeno: 10. 2. 2021. u 22:55
Uređeno: 10. 3. 2022. u 09:48

Sjednice Odbora za znanost se državaju tjedan dana prije redovite sjednice Fakultetskog vijeća. Materijali za narednu sjednicu Odbora predaju se zaključno do petka dva tjedna prije Fakultetskog vijeća. Termini sjednica Fakultetskog vijeća vidljivi su na akademskom kalendaru.

Silvana Jukić Krmek
Objavljeno: 29. 10. 2018. u 21:43
Uređeno: 29. 10. 2018. u 21:48

Repozitorij