Lista znanstvenih projekata iz znanstvenog područja "stomatologija"

Redni broj Voditelj Naziv projekta  
PROJEKTI MZOS-a
1. Prof.dr.sc. Zrinka Tarle Nanostruktura restaurativnih materijala i interakcije s tvrdim zubnim tkivima  
2. Prof.dr.sc. Mladen Šlaj Nove dijagnostičke metode u ortodonciji i biokompatibilnosti naprava  
3. Prof.dr.sc. Asja Čelebić Utjecaj protetskog rada i drugih faktora na stomatognati sustav i zdravlje  
4. Prof.dr.sc. Hrvoje Brkić Humano zubalo u forenzičnim i arheološkim istraživanjima  
5. Prof.dr.sc. Silvana Krmek Epidemiološki aspekti endodoncije u Republici hrvatskoj  
6. Prof.dr.sc. Ivan Alajbeg Nearomatski naftalan – istraživanje sastava i bioloških učinaka na epitelna tkiva  
7. Prof.dr.sc. Ketij Mehulić Istraživanje keramičkih materijala i alergija u stomatološkoj protetici  
8. Prof.dr.sc. Sonja Kraljević-Šimunković Okluzija i kraniomandibularne disfunkcije  
9. Prof.dr.sc. Davor Katanec Cijeljenje koštanog defekta nakon imedijatne implantacije  
10. Prof.dr.sc. Vera Njemirovskij Dentalna patologija divljih sisavaca Mirovina
11. Prof.dr.sc. Livije Kalogjera Istraživanje međuodnosa alergije i infekcije u rinosinuitisu i nosnoj polipozi  
12. Prof.dr.sc. Darije Plančak Sistemni aspekti u etiologiji parodontnih bolesti  
13. Prof.dr.sc. Ivica Anić Eksperimentalna i klinička endodontologija  
14. Prof.dr.sc. Kata Rošin-Grget Povezanost pušenja s orodentalnim zdravljem mladih ljudi  
15. Prof.dr.sc. Ivana Čuković-Bagić Epidemiologija karijesnih i nekarijesnih lezija u djece Republike Hrvatske  
16. Prof.dr.sc. Denis Vojvodić Istraživanje materijala i kliničkih postupaka u stomatološkoj protetici  
17. Prof.dr.sc. Jadranka Keros Istraživanje koštanog tkiva stomatognatskog sustava Mirovina
18. Prof.dr.sc. Vanja Vučičević-Boras Salivarni markeri oralnih bolesti i njihova primjena  
19. Prof.dr.sc. Dubravka Knezović-Zlatarić Ispitivanje utjecaja stomatoloških radova na govornu funkciju  
20. Prof.dr.sc. Jasenka Živko-Babić Istraživanje terapijske učinkovitosti protetičkih gradivnih materijala Mirovina
21. Prof.dr.sc. Melita Valentić-Peruzović Biodinamika mastikatornog sustava, restorativni postupci, funkcija i estetika Mirovina
22. Prof.dr.sc. Ilija Škrinjarić Dentalne traume u djece: prevencija i liječenje Mirovina
23. Doc.dr.sc. Walter Dukić Prevencija ranog karijesa u djece: evaluacija kliničkih i preventivnih postupaka  
24. Prof.dr.sc. Jagoda Roša Inzulinski signal-inzulinska rezistencija  
25. Prof.dr.sc. Marinka Mravak-Stipetić Molekularni mehanizmi nastanka prekanceroznih i kanceroznih lezija usne šupljine  
26. Prof.dr.sc. Darko Macan Revaskularizacija oralnih struktura nakon prekida kontinuiteta  
27. Prof.dr.sc. Vedran Uglešić Ispitivanje čimbenika kvalitete života bolesnika s intraoralnim karcinomom  
28. Prof.dr.sc. Adnan Ćatović Zubi, materijali i protetski radovi u adolescentnoj i gerontološkoj populaciji  
29. Doc.dr.sc. Predrag Knežević Biomehaničko ispitivanje sila i osteosintetskog materijala na modelu lubanje  
PROJEKT HRZZ-a
30. Prof.dr.sc. Zrinka Tarle Prosudba novih bioaktivnih materijala i postupaka u restaurativnoj dentalnoj meicini  
PROJEKTI GRADA ZAGREBA
31. Prof.dr.sc. Ivana Čuković-Bagić Prevencija ranog dječjeg karijesa edukacijom patronažnih sestara grada Zagreba  
32. Doc.dr.sc. Jelena Dumančić Projekt za promociju oralnog zdravlja slijepih i slabovidnih osoba