Uvjeti upisa

Pravo upisa na sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Dentalna medicina imaju osobe koje su položile državnu maturu i test provjere posebnih sposobnosti uz ispunjenje preduvjeta za upis. Za sve obavijesti više na stranicama Postani student

Preduvjeti za upis

 • potvrda nadležnog školskog liječnika o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij Dentalne medicine
 • potpisana izjava o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje zvanja doktor dentalne medicine

Odluka o naplati oportunitetnih troškova nepopunjenog upisnog mjesta

Uvjeti za upis

Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja.

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                                  do 220  bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi

 • hrvatski jezik (razina A)                                                    do 100 bodova
 • matematika (razina A)                                                      do 40 bodova
 • engleski jezik (razina A)                                                    do 90 bodova
 • biologija*                                                                            do 150  bodova
 • fizika*                                                                                  do 150 bodova
 • kemija*                                                                               do 150 bodova
 • *uvjet za upis na studij su položeni svi navedeni predmeti                                              

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti

 • Test psihomotorike koji provodi Stomatološki fakultet do 100 bodova

d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća nema bodova

Prijave preko sustava državne mature za Dentalnu medicinu do 3. lipnja 2024. godine.

Dostava dodatne dokumentacije i  prijave za provjeru posebnih sposobnosti podnose se elektroničkim putem: sve skenirano poslati na mail referada@sfzg.hr od 13 . svibnja do 3 . lipnja 2024.

Dodatna dokumentacija koju treba dostaviti:

 1. potvrda nadležnog školskog liječnika o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij Dentalne medicine

Pristupnici koji su završili srednju školu ili su do sada studirali u Republici Hrvatskoj, pregled za izdavanje Potvrde o psihofizičkim sposobnostima za studij Dentalne medicine obavljaju kod nadležnih školskih liječnika (za srednju školu odnosno fakultet).

Informacije za pregled i izdavanje potvrda za upis na visoko učilište pristupnici mogu potražiti na mrežnim stranicama županijskih zavoda za javno zdravstvo (služba za školsku i adolescentnu medicinu).

 1. Izjavu o psihofizičkim sposobnostima
 2. Prijavu za provjeru posebnih sposobnosti
 3. Potvrda o izvršenoj uplati (uz popunjenu prijavu treba priložiti dokaz o uplati troškova provjere posebnih sposobnosti u iznosu od 39,82 eura, koji se uplaćuje na IBAN HR7423600001101235285 Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, s naznakom „za provjeru posebnih sposobnosti“.

Pristupnici koji dolaze iz zemalja gdje ne postoji služba za školsku i adolescentnu medicinu (npr. Bosna i Hercegovina) pregled za izdavanje Potvrde o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij dentalne medicine trebaju obaviti u najbližoj ambulanti školske i adolescentne medicine u zavodima za javno zdravstvo u Republici Hrvatskoj ili u ambulanti Centra za zdravstvenu djelatnost Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

Narudžbe za termin pregleda u Centru za zdravstvenu djelatnost Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kod doc. dr. sc. Marjete Majer,  dr. med. specijalistice školske i adolescentne medicine, primaju se na e-mail: mmajer@snz.hr . Prilikom narudžbe za pregled u Centru, u privitku je potrebno poslati sken sljedećih dokumenata:

 1. Upitnik za izdavanje Potvrde nadležnog školskog liječnika o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij 2024-25
 2. Potvrdu liječnika opće/obiteljske medicine ili pedijatrije (koji nije u srodstvu s pristupnikom) o zdravstvenom stanju i dosadašnjim bolestima
 3. Potvrdu o provedenom cijepljenu u predškolskoj i školskoj dobi (s navedenim cjepivima i datumom primitka)
 4. Medicinsku dokumentaciju koju posjeduju za do sada utvrđene bolesti i poremećaje zdravlja uz recentne nalaze.

Pravo pristupa na provjeru posebnih sposobnosti imaju samo kandidati koji su se na vrijeme prijavili na navedeni način i poslali svu dodatnu dokumentaciju u skladu s gornjim uputama.

Nakon zaprimanja i obrade vaše prijave kandidatima će na e-mail adresu koja je navedena u sustavu „Postani student“ biti poslana zaporka. Zapamtite svoju zaporku, jer bez nje ne možete pristupiti provjeri posebnih sposobnosti (testu psihomotorike).

Detaljne obavijesti o testu psihomotorike (c) objavljene su na mrežnim stranicama Stomatološkog fakulteta (www.sfzg.unizg.hr).

Provjera posebnih sposobnosti (c) provodit će se dana  28. lipnja 2024. na Filozofskom fakultetu (Ivana Lučića 3., 10000 Zagreb) prema rasporedu koji će biti objavljen u sustavu „Postani student“ pod Obavijesti.

Rezultate testa psihomotoričkih sposobnosti  moći ćete vidjeti u sustavu „Postani student“ u strukturi bodova  od   1 . srpnja 2024godine

Žalbe na dodatnu provjeru znanja - Test psihomotorike i zahtjev za uvid u dokumentaciju predaju se u pisanom obliku  2. srpnja 2024. godine u vremenu od 10 do 12 sati u Tajništvu Stomatološkog fakulteta u Petrinjskoj 34.

Uvid u dokumentaciju će se obaviti  3. srpnja 2024. godine isključivo za pristupnike koji su to zatražili u predviđenom roku i na propisan način u Tajništvu Stomatološkog fakulteta, Petrinjska 34, soba 12.

Kandidat koji nije odslušao dvije godine nastave iz predmeta Latinski jezik mora taj jezik položiti do upisa u drugu godinu studija.

Pristupnicima iz EU država kojima su priznati bodovi iz materinjeg jezika na nacionalnom vanjsko vrednovanom završnom ispitu umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi u RH, za upis na studijski program trebaju položiti B2 razinu Hrvatskog jezika na ispitu pri Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

 

Kvote za upis

Kvote za upis se određuju svake godine za predstojeću akademsku godinu.

Za predstojeći upis je predviđeno:

 • 85 studenata državljana RH
 • 5 studenata stranih državljana

 

Tijek razredbenog postupka

1.     Prijava preko sustava državne mature  (do 3. lipnja 2024.)

2.     Prijava za Test psihomotorike i dostava dodatne dokumentacije isključivo putem Stomatološkog

         fakulteta( 13. svibnja - 3. lipnja 2024.)

3.     Raspored kandidata za test psihomotorike bit će dostupan u "Postani student" pod obavijesti

4.     Test psihomotoričkih sposobnosti ( 28 . lipnja 2024.) prema objavljenom rasporedu.

5.     Upis u prvu godinu studija (22.,23., i 24. srpnja 2024.)

 

Ako imate dodatnih pitanja obratite nam se putem e-maila razredbeni@sfzg.hr ili na telefon 01/4807-362 u uredovno vrijeme 9-13 sati.