O studiju

Pokretanje poslijediplomskog specijalističkog studija Dentalna medicina

Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju koji je stupio na snagu 23. srpnja 2003. godine ukinuta je mogućnost poslijediplomskog studija za postizanje stupnja magistra znanosti. Stoga je Stomatološki fakultet temeljem novih zakonskih odredbi započeo s izvođenjem nastave poslijediplomskog specijalističkog studija Dentalna medicina koji ima obilježje cjeloživotnog učenja liječnika stomatologa s ciljem nadopune znanja i vještina iz područja stomatologije, a u skladu s novim spoznajama i standardima. 

 

Opće odredbe poslijediplomskog specijalističkog studija Dentalna medicina:

  • traje četiri semestra
  • ispunjenjem uvjeta za svaku godinu studija stječe se 60 ECTS bodova (ukupno 120)
  • obavezan je dio (dva semestra) pojedinih specijalizacija
  • završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišni magistar dentalne medicine (univ.mag.med.dent.)
  • nakon završetka poslijediplomskog specijalističkog studija moguć je prijenos određenog broja ECTS bodova i upis na poslijediplomski doktorski studij.