Repozitorij

Prijave za test psihomotorike

Način prijave

Prijave za provjeru posebnih sposobnosti podnose se elektroničkim putem.

Obrazac prijave treba popuniti, potpisati i skenirati te zajedno s potvrdom o izvršenoj uplati troškova provjere posebnih sposobnosti od 16. svibnja do 6. lipnja 2022.  poslati elektroničkom poštom na: referada@sfzg.hr .

Nakon zaprimanja i obrade vaše prijave kandidatima će na mail adresu koja je navedena u sustavu „Postani student“ biti poslana zaporka. Zapamtite svoju zaporku, jer bez nje ne možete pristupiti provjeri posebnih sposobnosti (testu psihomotorike).

Pravo pristupa na provjeru posebnih sposobnosti imaju samo kandidati koji su se prijavili na navedeni način.

Obrazac prijave

Prijaviti se možete isključivo popunjavanjem Obrazca prijave. Uz obrazac, dužni ste priložiti i potvrdu o izvršenoj uplati troškova Testa psihomotorike na račun Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sa sljedećim informacijama:

 

platitelj: (ime i prezime kandidata)

primatelj: Stomatološki fakultet

iznos: 300,00 kn

IBAN: HR7423600001101235285

model: 00

poziv na broj odobrenja: 6526430-(OIB kandidata)

opis plaćanja: Test psihomotorike, ime i prezime kandidata

 

Sliku ispravno popunjene uplatnice možete vidjeti OVDJE.

 

 


O provjeri psihomotoričkih sposobnosti

Provjera psihomotoričkih sposobnosti sastoji se od ispitivanja  snalaženja u prostornim odnosima testom tipa papir-olovka i izrade modela od žice prema zadanom predlošku. 

Izrada modela od žice

Na ploču u učionici ispitivač će objesiti sliku predloška koji je potrebno izraditi od žice, poput npr. ovoga ključa:

Svaki pristupnik će dobiti tri komada žice od kojih će u ograničenom vremenu, prstima savijajući žicu, morati izraditi tri modela prikazana na predlošku. Važno je da izrađeni modeli budu što sličniji predlošku.