Obavijesti

Povjerenstvo za izdavačku djelatnost Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu djeluje u sastavu:

izv. prof. dr. sc. Slađana Milardović, predsjednica

prof. dr. sc. Hrvoje Brkić

prof. dr. sc. Ana Fröbe

izv. prof. dr. sc. Anja Baraba

izv. prof. dr. sc. Danijela Marović

Povjerenstvu za izdavačku djelatnost Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predaju se djela koja autori/urednici predlažu za sveučilišnu nastavnu literaturu u nizu Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis.
Prema članku 2. Pravilnika o sveučilišnoj nastavnoj literaturi Sveučilišta u Zagrebu u nizu Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis sveučilišna nastavna literatura je literatura koja se rabi u znanstvenom, stručnom i umjetničkom nastavnom procesu na sveučilišnim i stručnim studijima, a to su: udžbenik, monografija i priručnik. Udžbenik je djelo koje opsegom i sadržajem omogućuje samostalno studiranje određene cjeline. Monografija je cjelovito referentno djelo pisano na istraživačkoj razini, koje obrađuje određeno područje ili temu. Priručnik je praktična sistematizacija znanja i pripomoć u studiju (npr: rječnik, zbirka zadataka, skripta, ili dopunska literatura koja po svojoj naravi pomaže ovladavanju znanja iz određene cjeline).

Na ovoj stranici moguće je pronaći potrebne upute za predaju djela Povjerenstvu:

Dodatne informacije moguće je dobiti kod gospođe Željke Orešković, Stomatološki fakultet, Petrinjska 34, tel. 01 4807 355, oreskovic@sfzg.hr.

 

Marin Vodanović
Objavljeno: 28. 3. 2018. u 14:03
Uređeno: 8. 3. 2022. u 09:42

Repozitorij