Obavijesti

Povjerenstvo za izdavačku djelatnost Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu djeluje u sastavu:

Doc. dr. sc. Slađana Milardović, predsjednica

Prof. dr. sc. Hrvoje Brkić

Prof. dr. sc. Ana Fröbe

Doc. dr. sc. Anja Baraba

Doc. dr. sc. Danijela Marović

Povjerenstvu za izdavačku djelatnost Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predaju se djela koja autori/urednici predlažu za sveučilišnu nastavnu literaturu u nizu Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis.
Prema članku 2. Pravilnika o sveučilišnoj nastavnoj literaturi Sveučilišta u Zagrebu u nizu Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis sveučilišna nastavna literatura je literatura koja se rabi u znanstvenom, stručnom i umjetničkom nastavnom procesu na sveučilišnim i stručnim studijima, a to su: udžbenik, monografija i priručnik. Udžbenik je djelo koje opsegom i sadržajem omogućuje samostalno studiranje određene cjeline. Monografija je cjelovito referentno djelo pisano na istraživačkoj razini, koje obrađuje određeno područje ili temu. Priručnik je praktična sistematizacija znanja i pripomoć u studiju (npr: rječnik, zbirka zadataka, skripta, ili dopunska literatura koja po svojoj naravi pomaže ovladavanju znanja iz određene cjeline).

Na ovoj stranici moguće je pronaći potrebne upute za predaju djela Povjerenstvu:

Dodatne informacije moguće je dobiti kod gospođe Željke Orešković, Stomatološki fakultet, Petrinjska 34, tel. 01 4807 355, oreskovic@sfzg.hr.

 

Marin Vodanović
Objavljeno: 28. 3. 2018. u 14:03
Uređeno: 8. 3. 2022. u 09:42

Repozitorij