» Naslovnica / Znanstvena djelatnost / Projekti i programi / Aktivni / Projekti HRZZ-a

PROJEKTI - HRVATSKA ZAKLADA ZA ZNANOST

PROJEKTI - HRVATSKA ZAKLADA ZA ZNANOST NAZIV PROJEKTA TRAJANJE PROJEKATA
1. ALAJBEG IVA IP-2014-9-3070 Uloga oksidativnog stresa i opiorfina u temporomandibularnim poremećajima_ ROStrO-TMD      01.10.2015. - 30.09.2019.
2. VUČIČEVIĆ BORAS VANJA IP-2014-09-6985 Uloga androgenih i estrogenih receptora u aktivaciji strome oralnog karcinoma i njihov utjecaj na preživljavanje bolesnika 01.10.2015. - 30.09.2019.
3. ČELEBIĆ  ASJA  IP-2014-09-1218 Definiranje mogućnosti uporabe mini dentalnih implantata (MDI) i njihovi rezultati u in vitro i u kliničkim prospektivnim istraživanjima 17.11.2015. - 16.11.2019.
4. MACAN DARKO IP-09-2014-9376 Izolacija, kvanitikacija i kinetika salivarnih Ap4A, SCCA i TROP2 kod pacijenata s oralnim karcinomom i potencijalno malignim poremećajima 01.05.2016. - 30.04.2020.
5. PEROŠ  KRISTINA Hrvatsko farmakološko nazivlje 01.09.2016. - 31.08.2017.
6.  IVANA MILETIĆ Istraživanje i razvoj novih mikro i nanostrukturnih bioaktivnih materijala u dentalnoj medicini.  Br. 1719  IP 2018-01 08.11.2018 - 07.11.2022