Obavijesti

  1. Potpisan je Ugovor o pružanju savjetodavnih usluga upravljanja projektom između Fakulteta i tvrtke KRUTAK d.o.o. koja će administrativno upravljati projektom do njegovog završetka,
  2. Potpisan je Ugovor o nabavi i isporuci uređaja za direktnu digitalnu proizvodnju – 3D printer između Fakulteta i tvrtke IZIT d.o.o.,
  3. Potpisan je Ugovor s British Councilom te su provedene edukacije u okviru programa Academic Teaching Excellence u dva termina, 10.-14.12.2018. i 17.-21.12.2018., za nastavno osoblje Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
  4. Za nastavno osoblje Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu provedena 3. edukacija u okviru programa Academic Teaching Excellence u razdoblju 14.-18.1.2019.
  5. Potpisan je Ugovor o pripremi nastavnog materijala za e-učenje na daljinu i poduku 6. nastavnika za korištenje sustava sa Sveučilišnim računskim centrom Sveučilišta u Zagrebu te su provedene edukacije nastavnog osoblja SFZG-a tijekom veljače 2019. godine
  6. Nabavljana je usluga promidžbe i vidljivosti projekta koju izvršava Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
  7. S početkom ljetnog semestra akademske godine 2018./2019. započela je izvedba kolegija na engleskom jeziku
Dario Đurasović
Objavljeno: 10. 1. 2019. u 13:21
Uređeno: 6. 3. 2019. u 11:02

Repozitorij

Repozitorij je prazan