Obavijesti

Započela međunarodna ljetna škola "Methods in Dental and Orofacial Tissues Research" u suradnji s Medicinskim fakultetom u Zagrebu u trajanju od 01.- 05. srpnja 2019. na Hrvatskom institutu za istraživanje mozga (Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet), Šalata 12.

Fotografija 1

Fotografija 2

Fotografija 3

Fotografija 4

Dario Đurasović
Objavljeno: 3. 7. 2019. u 10:33
  1. Potpisan je Ugovor o pružanju savjetodavnih usluga upravljanja projektom između Fakulteta i tvrtke KRUTAK d.o.o. koja će administrativno upravljati projektom do njegovog završetka,
  2. Potpisan je Ugovor o nabavi i isporuci uređaja za direktnu digitalnu proizvodnju – 3D printer između Fakulteta i tvrtke IZIT d.o.o.,
  3. Potpisan je Ugovor s British Councilom te su provedene edukacije u okviru programa Academic Teaching Excellence u dva termina, 10.-14.12.2018. i 17.-21.12.2018., za nastavno osoblje Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
  4. Za nastavno osoblje Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu provedena 3. edukacija u okviru programa Academic Teaching Excellence u razdoblju 14.-18.1.2019.
  5. Potpisan je Ugovor o pripremi nastavnog materijala za e-učenje na daljinu i poduku 6. nastavnika za korištenje sustava sa Sveučilišnim računskim centrom Sveučilišta u Zagrebu te su provedene edukacije nastavnog osoblja SFZG-a tijekom veljače 2019. godine
  6. Nabavljana je usluga promidžbe i vidljivosti projekta koju izvršava Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
  7. S početkom ljetnog semestra akademske godine 2018./2019. započela je izvedba kolegija na engleskom jeziku
  8. Nabavljena je usluga promidžbe i vidljivosti projekta koju provodi Fakultet političkih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu. Projekt se promovira putem medija. 
  9. Početkom ljetnog semestra ak.god. 2018./19., započela je izvedba sljedećih kolegija na engleskom jeziku koji su namijinjeni redovnim studentima : Occlusion, General Radiology, Pathology, Tooth morphology with dental anthropology i Cariology.
Dario Đurasović
Objavljeno: 10. 1. 2019. u 13:21
Uređeno: 17. 4. 2019. u 13:28

Repozitorij

Repozitorij je prazan