Obavijesti

O B A V I J E S T

O

 JAVNOJ OBRANI TEME DOKTORSKOG RADA

    

    Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 25. veljače 2021. godine

 

Nives Pondeljak, dr.med.

 

    branit će temu doktorskog rada pod naslovom:

 

„Ispitivanje povezanosti koncentracije interleukina 6 i čimbenika tumorske nekroze alfa u serumu i parametara psihičkog stresa određivanih putem koncentracije kortizola u slini u bolesnika s kroničnim alergijskim kontaktnim dermatitisom šaka“

 

                Obrana će se održati

 

20. svibnja 2021. godine u 15:00 sati

u Predavaonici, Gundulićeva 5.

 

                           U Povjerenstvu za obranu teme doktorskog rada su:

 

 1. Akademkinja Mirna Šitum, predsjednica
 2. Doc.dr.sc. Marija Buljan, član
 3. Izv.prof.dr.sc. Romana Čeović, član
 4. Doc.dr.sc. Božana Lončar Brzak, član
 5. Izv.prof.dr.sc. Kristina Peroš, član
 6. Doc.dr.sc. Ivana Šutej, zamjena

 

 Obrana je javna.

Kristina Sahula
Objavljeno: 13. 5. 2021. u 10:21

O B A V I J E S T

O

 JAVNOJ OBRANI TEME DOKTORSKOG RADA

    

    Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 29. travnja 2021. godine

 

Mario Živković, dr.med.

 

    branit će temu doktorskog rada pod naslovom:

 

„Utjecaj parodontitisa na razinu inzulinske rezistencije u bolesnika s rakom debelog i završnog crijeva“

 

                Obrana će se održati

 

20. svibnja 2021. godine u 14:00 sati

u Predavaonici, Gundulićeva 5.

 

                           U Povjerenstvu za obranu teme doktorskog rada su:

 

 1. Prof.dr.sc. Darije Plančak, predsjednik
 2. Doc.dr.sc. Ivan Puhar, član
 3. Prof.dr.sc. Neven Ljubičić, član
 4. Izv.prof.dr.sc. Milan Milošević, član
 5. Prof.dr.sc. Nadan Rustemović, član
 6. Prof.dr.sc. Vlaho Brailo, zamjena

 

  Obrana je javna.

Kristina Sahula
Objavljeno: 13. 5. 2021. u 10:20

 

O B A V I J E S T

O

 JAVNOJ OBRANI DOKTORSKOG RADA

    

       Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 29. travnja 2021. godine

 

TATJANA LESAR, dr.med.

 

    branit će doktorski rad pod naslovom:

 

„Učestalost i uzroci promjena u usnoj šupljini i sastavu sline u djece u adolescenata s poremećajima u jedenju“

 

Obrana će se održati

 

19.  svibnja 2021. godine u 12:00 sati

 u Predavaonici, Gundulićeva 3/I.

 

       U Povjerenstvu za obranu doktorskog rada su:

 

1. Prof.dr.sc. Iva Alajbeg, predsjednica

2. Prof.dr.sc. Vlaho Brailo, član

3. Izv.prof.dr.sc. Dubravka Negovetić Vranić, član

4. Doc.dr.sc. Iva Mihatov-Štefanović, član

5. Izv.prof.dr.sc. Nada Vrkić, član

6. Izv.prof.dr.sc. Nikola Petričević, zamjena

 

Obrana je javna.

Kristina Sahula
Objavljeno: 11. 5. 2021. u 13:10

O B A V I J E S T

O OBRANI

POSLIJEDIPLOMSKOG SPECIJALISTIČKOG RADA

IZ DENTALNE IMPLANTOLOGIJE

 

Obavještavamo da će se

dana 19. svibnja 2021. godine u 10:30 sati,

u Predavaonici, Gundulićeva 5

održati javna obrana poslijediplomskog specijalističkog rada iz dentalne implantologije.

 

IVANKA NAKIĆ, dr.med.dent.

branit će poslijediplomski specijalistički rad pod naslovom

 

 „Oblikovanje tranzicijske zone u implantoprotetici

                                                         

                Povjerenstvo za obranu poslijediplomskog specijalističkog rada u sastavu

 1. Prof.dr.sc. Amir Ćatić, predsjednk
 2. Doc.dr.sc. Samir Čimić, član
 3. Doc.dr.sc. Joško Viskić, član
 4. Izv.prof.dr.sc. Nikola Petričlević, zamjena
Kristina Sahula
Objavljeno: 6. 5. 2021. u 08:41
SFZG
Objavljeno: 16. 4. 2021. u 09:19
Dario Đurasović
Objavljeno: 14. 4. 2021. u 08:55
Dario Đurasović
Objavljeno: 30. 3. 2021. u 14:55
Dario Đurasović
Objavljeno: 30. 3. 2021. u 12:17
Ivan Kafadar
Objavljeno: 24. 3. 2021. u 08:36
Uređeno: 24. 3. 2021. u 22:34
Dario Đurasović
Objavljeno: 8. 3. 2021. u 10:04
Ivan Kafadar
Objavljeno: 25. 2. 2021. u 10:54
Uređeno: 12. 3. 2021. u 09:40
Dario Đurasović
Objavljeno: 9. 2. 2021. u 08:30
Dario Đurasović
Objavljeno: 8. 2. 2021. u 08:48
Dario Đurasović
Objavljeno: 18. 12. 2020. u 12:02

Obavještavamo Vas da je u akademskoj godini 2020./2021. za Rektorov dan određen četvrtak, 31. prosinca 2020.

Dario Đurasović
Objavljeno: 7. 12. 2020. u 10:23
Dario Đurasović
Objavljeno: 7. 12. 2020. u 09:03
Ivan Kafadar
Objavljeno: 16. 11. 2020. u 12:18
Uređeno: 16. 11. 2020. u 12:19
Dario Đurasović
Objavljeno: 9. 11. 2020. u 14:21
Ivan Kafadar
Objavljeno: 29. 10. 2020. u 10:09
Dario Đurasović
Objavljeno: 26. 10. 2020. u 10:08
Ivan Kafadar
Objavljeno: 23. 10. 2020. u 10:04
Dario Đurasović
Objavljeno: 5. 10. 2020. u 09:50
Dario Đurasović
Objavljeno: 28. 9. 2020. u 11:11
Dario Đurasović
Objavljeno: 15. 9. 2020. u 15:53
Dario Đurasović
Objavljeno: 3. 9. 2020. u 10:19
Dario Đurasović
Objavljeno: 6. 7. 2020. u 08:51
Dario Đurasović
Objavljeno: 29. 6. 2020. u 11:51

Epidemiološki obrazac popunjava svaka osoba koja ulazi u prostorije Stomatološkog fakulteta. Preporuča se obrazac isprintati i popuniti neposredno uoči samog dolaska na fakultet, te donijeti sa sobom. Obrazac se popunjava za svaki dan jednom dnevno. Obrazac je dostupan OVDJE, a upute o evidenciji COVID19 su dostupne OVDJE

Dario Đurasović
Objavljeno: 14. 5. 2020. u 09:48

Rok  za prijavu na natječaj za upis polaznika poslijediplomskog specijalističkog studija

Dentalna implantologija  produžuje se do 29. svibnja 2020. godine.

Dario Đurasović
Objavljeno: 17. 4. 2020. u 09:26
Dario Đurasović
Objavljeno: 9. 4. 2020. u 17:47
Dario Đurasović
Objavljeno: 3. 4. 2020. u 10:33
Dario Đurasović
Objavljeno: 20. 3. 2020. u 11:36
Dario Đurasović
Objavljeno: 16. 3. 2020. u 10:06
Dario Đurasović
Objavljeno: 16. 3. 2020. u 09:04
Uređeno: 16. 3. 2020. u 09:05

Pogledajte na: linku

Dario Đurasović
Objavljeno: 13. 3. 2020. u 14:25

Odluke pogledajte na linku1 linku2

Dario Đurasović
Objavljeno: 13. 3. 2020. u 14:23
Dario Đurasović
Objavljeno: 13. 3. 2020. u 12:13
Dario Đurasović
Objavljeno: 10. 3. 2020. u 13:25

Specifične mjere zaštite vezano uz nCoV pogledajte na: LINKU

Dario Đurasović
Objavljeno: 26. 2. 2020. u 08:42
Uređeno: 27. 2. 2020. u 08:48
Dario Đurasović
Objavljeno: 5. 2. 2020. u 11:55
Dario Đurasović
Objavljeno: 23. 1. 2020. u 10:45

Dana 17.01.2020. zauvijek nas je napustio naš uvaženi kolega prof.dr.sc. Mladen Šlaj, predstojnik Zavoda za ortodonciju.

Sjećamo ga se s poštovanjem i zahvalnošću.

SFZG
Objavljeno: 20. 1. 2020. u 11:47
Dario Đurasović
Objavljeno: 16. 1. 2020. u 08:59
Dario Đurasović
Objavljeno: 8. 1. 2020. u 08:38
Dario Đurasović
Objavljeno: 21. 11. 2019. u 13:44
Dario Đurasović
Objavljeno: 15. 11. 2019. u 08:32
Dario Đurasović
Objavljeno: 5. 11. 2019. u 08:09
Uređeno: 6. 11. 2019. u 08:38
Dario Đurasović
Objavljeno: 31. 10. 2019. u 12:18
Ivan Kafadar
Objavljeno: 23. 10. 2019. u 14:34
Dario Đurasović
Objavljeno: 17. 7. 2019. u 11:15
Dario Đurasović
Objavljeno: 15. 7. 2019. u 09:21
Ivan Kafadar
Objavljeno: 17. 6. 2019. u 09:33
Dario Đurasović
Objavljeno: 3. 6. 2019. u 09:33
Dario Đurasović
Objavljeno: 21. 5. 2019. u 10:12
Ivan Kafadar
Objavljeno: 13. 5. 2019. u 14:13
Natječaj
Objavljeno: 4. 3. 2019. u 19:26
Uređeno: 4. 3. 2019. u 19:28
Dario Đurasović
Objavljeno: 7. 2. 2019. u 11:02
Dario Đurasović
Objavljeno: 18. 1. 2019. u 08:55
Dario Đurasović
Objavljeno: 16. 1. 2019. u 08:41
Ivan Kafadar
Objavljeno: 10. 1. 2019. u 14:14
Dario Đurasović
Objavljeno: 21. 12. 2018. u 10:05
Dario Đurasović
Objavljeno: 30. 11. 2018. u 13:35
Dario Đurasović
Objavljeno: 30. 11. 2018. u 08:49
Ivan Kafadar
Objavljeno: 18. 10. 2018. u 14:53
Dario Đurasović
Objavljeno: 28. 9. 2018. u 14:56
Dario Đurasović
Objavljeno: 28. 9. 2018. u 13:34
Dario Đurasović
Objavljeno: 25. 9. 2018. u 09:12
Dario Đurasović
Objavljeno: 17. 9. 2018. u 08:02
Dario Đurasović
Objavljeno: 5. 9. 2018. u 08:26
Dario Đurasović
Objavljeno: 9. 7. 2018. u 15:40
Dario Đurasović
Objavljeno: 15. 6. 2018. u 07:59
Dario Đurasović
Objavljeno: 13. 6. 2018. u 08:13
Dario Đurasović
Objavljeno: 18. 5. 2018. u 12:50

Obavijest o javnoj obrani doktorskog rada za Anu Škrinjarić, dr.med.dent pogledjate klikom na: PDF

Dario Đurasović
Objavljeno: 30. 4. 2018. u 10:02
Dario Đurasović
Objavljeno: 17. 4. 2018. u 12:22
Dario Đurasović
Objavljeno: 9. 4. 2018. u 09:42
Dario Đurasović
Objavljeno: 19. 3. 2018. u 12:42
Dario Đurasović
Objavljeno: 1. 3. 2018. u 08:35
Uređeno: 2. 3. 2018. u 14:14
Dario Đurasović
Objavljeno: 28. 2. 2018. u 08:19
Dario Đurasović
Objavljeno: 26. 2. 2018. u 08:13
Dario Đurasović
Objavljeno: 15. 2. 2018. u 11:19
Dario Đurasović
Objavljeno: 5. 2. 2018. u 13:24
Dario Đurasović
Objavljeno: 24. 1. 2018. u 08:18
Ivan Kafadar
Objavljeno: 18. 1. 2018. u 13:20
Uređeno: 18. 1. 2018. u 13:42
Dario Đurasović
Objavljeno: 4. 1. 2018. u 13:20
Dario Đurasović
Objavljeno: 30. 11. 2017. u 11:10
Dario Đurasović
Objavljeno: 23. 11. 2017. u 12:09
Dario Đurasović
Objavljeno: 13. 11. 2017. u 10:18
Dario Đurasović
Objavljeno: 22. 9. 2017. u 08:07
Dario Đurasović
Objavljeno: 4. 9. 2017. u 08:00
Dario Đurasović
Objavljeno: 1. 9. 2017. u 14:05
Dario Đurasović
Objavljeno: 17. 8. 2017. u 08:47
Dario Đurasović
Objavljeno: 20. 7. 2017. u 13:53
Uređeno: 20. 7. 2017. u 13:54

Natječaj za upis polaznika poslijediplomskog specijalističkog studija Dentalna medicina u trajanju od dvije godine (četiri semestra) pogledajte na poveznici.

Natječaj za upis polaznika poslijediplomskog sveučilišnog studija za stjecanje akademskoga stupnja doktora znanosti u trajanju od tri godine (šest semestara) u ak.god. 2017./2018. pogledajte na poveznici.

 

Dario Đurasović
Objavljeno: 19. 7. 2017. u 08:51
Dario Đurasović
Objavljeno: 3. 7. 2017. u 12:27
Uređeno: 3. 7. 2017. u 12:30
Dario Đurasović
Objavljeno: 16. 6. 2017. u 11:31
Dario Đurasović
Objavljeno: 12. 6. 2017. u 08:16
Uređeno: 12. 6. 2017. u 08:18
Dario Đurasović
Objavljeno: 9. 6. 2017. u 09:48
Dario Đurasović
Objavljeno: 30. 5. 2017. u 12:13

Nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta za dr.sc. Lanu Bergman pogledajte klikom na:  PDF

Dario Đurasović
Objavljeno: 25. 4. 2017. u 13:25
Dario Đurasović
Objavljeno: 24. 4. 2017. u 08:22
Dario Đurasović
Objavljeno: 13. 4. 2017. u 12:19
Uređeno: 13. 4. 2017. u 12:23
Ivan Kafadar
Objavljeno: 13. 4. 2017. u 11:06
Uređeno: 13. 4. 2017. u 12:34
Dario Đurasović
Objavljeno: 13. 4. 2017. u 09:50
Dario Đurasović
Objavljeno: 5. 4. 2017. u 11:58
Dario Đurasović
Objavljeno: 24. 2. 2017. u 12:09
Dario Đurasović
Objavljeno: 20. 2. 2017. u 10:33
Uređeno: 20. 2. 2017. u 10:34
Dario Đurasović
Objavljeno: 20. 2. 2017. u 09:54
Uređeno: 20. 2. 2017. u 09:59
Dario Đurasović
Objavljeno: 16. 2. 2017. u 08:37
Uređeno: 16. 2. 2017. u 08:39
Dario Đurasović
Objavljeno: 15. 2. 2017. u 10:10
Uređeno: 15. 2. 2017. u 12:40
Dario Đurasović
Objavljeno: 6. 2. 2017. u 09:24
Uređeno: 6. 2. 2017. u 09:52
Dario Đurasović
Objavljeno: 31. 1. 2017. u 12:50

Nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta za dr. sc. Ivu Mihatov Štefanović pogledajte klikom na: PDF

Dario Đurasović
Objavljeno: 23. 1. 2017. u 08:50

Preporuke i smjernice za unaprjeđenje vidljivosti Sveučilišta u Zagrebu pogledajete na: LINKU

Dario Đurasović
Objavljeno: 19. 1. 2017. u 09:01
Dario Đurasović
Objavljeno: 2. 1. 2017. u 13:29
Dario Đurasović
Objavljeno: 2. 1. 2017. u 10:10
Dario Đurasović
Objavljeno: 22. 12. 2016. u 12:54
Uređeno: 22. 12. 2016. u 12:55
Dario Đurasović
Objavljeno: 5. 12. 2016. u 08:31
Dario Đurasović
Objavljeno: 21. 11. 2016. u 10:49

Nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta za dr. sc. Dinko Vidović, dr. sc. Ana Badovinac i dr. sc. Ivan Puhar pogledajte klikom na: PDF

Dario Đurasović
Objavljeno: 9. 11. 2016. u 13:15

Obavijest studentima o pravu na ostvarivanje pokrića troškova prehrane studenata pogledajte klikom na: PDF

Dario Đurasović
Objavljeno: 8. 11. 2016. u 11:07
Dario Đurasović
Objavljeno: 7. 11. 2016. u 09:28
Uređeno: 7. 11. 2016. u 09:28

Poštovani,

obavještavamo Vas da su danas, 18. listopada 2016., na web stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr objavljeni:

- Natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba studentima za akademsku godinu 2016./2017. i 

- Natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba doktorandima za akademsku godinu 2016./2017.

Rok za podnošenje molbi je 2. studenoga 2016. godine.

Molimo Vas da o tome obavijestite zainteresirane studente.

Kontakt osoba: Vesna Mandić, tel. 6100 555.

S poštovanjem

Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport

Dario Đurasović
Objavljeno: 18. 10. 2016. u 09:14
Uređeno: 18. 10. 2016. u 09:15
Dario Đurasović
Objavljeno: 12. 10. 2016. u 12:21

Poštovani kolegice i kolege,

Pozivamo Vas na predavanje 13. listopada 2016., 12:30 sati, velika predavaonica, Gundulićeva 5:

„ In Vivo Fate Mapping Identifies Periodontal Progenitor Cells “

Predavač je Associate Professor Ivo Kalajzić  sa “School of Dental Medicine University of Connecticut Health Center” (SAD). Kolega Prof. Kalajzić voditelj je “Department of Reconstructive Sciences” i jedan je od vodećih istraživača u području regenerativne dentalne medicine, s posebnim interesom za matične stanice i proces regeneracije koštanog elementa parodontnog kompleksa.

Prof.dr.sc. Ivan Alajbeg, prodekan za međunarodnu suradnju

Dario Đurasović
Objavljeno: 7. 10. 2016. u 13:32

Dear 

 

We're pleased to announce that Acta Stomatologica Croatica is now available on the public PMC site: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/3005/.

 

http://www.ascro.hr/fileadmin/user_upload/2016/Number_2016-2/brkic_editorial_2016-2.pdf

 

Wayne "Jack" Logue

Technical Evaluation Lead

Contractor, PMC

Dario Đurasović
Objavljeno: 5. 10. 2016. u 09:12

Novi broj glasila dostupan je na linku:

https://issuu.com/sfzg-unizg/docs/glasilo_broj_12__rujan_2016_

 

Dario Đurasović
Objavljeno: 3. 10. 2016. u 09:53
Uređeno: 3. 10. 2016. u 09:54
Dario Đurasović
Objavljeno: 29. 9. 2016. u 09:38
Dario Đurasović
Objavljeno: 26. 9. 2016. u 16:15
Dario Đurasović
Objavljeno: 26. 9. 2016. u 13:13
Dario Đurasović
Objavljeno: 26. 9. 2016. u 13:10
Dario Đurasović
Objavljeno: 23. 9. 2016. u 11:42
Uređeno: 23. 9. 2016. u 11:42

Odgovor možete pogledati na sljedećem linku:

PDF

Dario Đurasović
Objavljeno: 21. 9. 2016. u 08:23
Uređeno: 21. 9. 2016. u 10:10
Dario Đurasović
Objavljeno: 19. 9. 2016. u 18:24
Uređeno: 6. 10. 2016. u 08:17

U petak 30. rujna 2016. u 8:30 sati u predavaonici u Gundulićevoj 5 održat će se Uvodno predavanje za studente koji su u akademskoj godini 2016./2017. prvi put upisali prvu godinu studija ("brucoše").

Dario Đurasović
Objavljeno: 14. 9. 2016. u 10:59

Poštovani,

Ovim putem želimo Vas obavijestiti da je uspiješno završen  EU projekt  HR.3.115-0024 “Unapređenje studijskog programa Dentalna medicina u sladu s HKO” kojeg je provelo Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet. 

Projekt je sufinanciran od strane Europske unije kroz Europski socijalni fond.

Svrha projekta bila je uskladiti nastavni sadržaj studijskog programa Dentalna medicina s programima EU, uvodeći program praktične nastave.

Projektom se prvi puta uspiješno uvela praktična nastava studenta 6. godine studija (12. semestra) u trajanju od 500 školskih sati. Na taj način omogućilo se  studentima stjecanje kliničkih iskustava u realnom okruženju (suradne ustanove/ordinacije) pod vodstvom stručnih mentora te im se omogućilo da odmah po završetku studija imaju potrebne stručne kompetencije za samostalan rad.

Kao kruna uspiješnog završenog projekta održat će se Završna konferencija “Unapređenje studijskog programa Dentalna medicina u skladu s HKO” 16. rujna 2016. s početkom u 12:30 sati u hotelu Westin u Zagrebu.

 

PROGRAM:

 • 12.30h          Piće dobrodošlice
 • 13.00h          Uvodno predavanje,  prof.dr.sc. Hrvoje Brkić, dekan
 • 13.15h          Provedba projekta na terenu,  prof.dr.sc. Darko Macan
 • 13.45h          Iskustva studenata, izv.prof.dr.sc. Vlaho Brailo
 • 14.00h          Ishodi učenja u studiju Dentalne medicine prema HKO,  doc.dr.sc. Marin Vodanović
 • 14.15h          Međunarodni studentski ljetni kamp u Dubrovniku, Luka Banjšak
 • 14.30h          Završna riječ
 • 14.45h          Ručak 

 

Moderatori: Petra Lazić dipl.oec., prof.dr.sc. Denis Vojvodić, prof.dr.sc. Ivan Alajbeg

Dario Đurasović
Objavljeno: 12. 9. 2016. u 09:54