Kontakt

Sve informacije o poslijediplomskom specijalističkom studiju Dentalna medicina moguće je dobiti na telefon 01 4807 364 ili putem adrese e-pošte avuksic@sfzg.hr