Upisi u ak. god. 2021./22.

Poštovani pristupnici,

za upis na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalne medicine u akademskoj godini 2021./2022., ponovno se organizira provjera posebnih sposobnost u iznosu od 100 bodova (10%), koja prošle godine nije organizirana radi epidemiološke situacije. Ukupan broj bodova za upis na studijski program bit će 1000 bodova (100%).

Odluka o navedenom je proslijeđena Senatu Sveučilišta u Zagrebu na potvrdu te će nakon toga NCVVO, Središnji prijavni ured napraviti potrebne izmijene, zaključno do 1. veljače 2021. godine.

Sukladno epidemiološkoj situaciji svi pristupnici koji su izabrali studijski program Dentalne medicine na web stranici Stomatološkog fakulteta i stranici "Postani student" pod "Obavijesti", redovito će zaprimati sve potrebne informacije o provjeri posebnih sposobnosti (testu psihomotorike).

 

 

Upisi u akademsku godinu 2020./21. na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalne medicine

Upis u prvu godinu studija - ljetni rok

Dana 23., 24., 27.  i 28. srpnja 2020. godine u razdoblju od 9:00 do 15:00 sati obavljat će se upisi u prvu godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalne medicine u Službi za studije i trajno obrazovanje Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Petrinjska 34, 10000 Zagreb.

Pri dolasku na upis u Službu za studije i trajno obrazovanje, Petrinjska 34 (prizemlje) studenti obvezno moraju nositi masku, rukavice, te imati kemijsku olovku.

Nakon što im se izmjeri temperatura i upiše u epidemiološki obrazac ulaze u prostor Stomatološkog fakulteta.

Studenti ulaze u prostor Stomatološkog fakulteta isključivo sami (bez roditelja i pratnje).

U slučaju povišene temperature trebaju se javiti telefonom 014807362 ili putem e-pošte referada@sfzg.hr  radi daljnjih uputa.

Studenti se mole da fizički kontakt svedu na najmanju moguću mjeru te na upise dolaze u zakazano vrijeme, a nakon obavljenog upisa da se ne zadržavaju u prostorijama Stomatološkog fakulteta.

Pristupnici su dužni osobno se upisati.

U slučaju opravdane spriječenosti može ih upisati osoba na temelju punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

Na upis treba donijeti isprintane i ispunjene obrasce:

  • epidemiološki obrazac COVID-19 link  
  • kontakt obrazac link
  • informacije o prikupljanju i obradi osobnih podataka za studente obrazac link

Upis se provodi prema sljedećem rasporedu:

Datum

Termin

Ostvareni plasman
na rang listi

23.07.2020.

9.00-10.00

1-5

 

10.00-11.00

6-10

 

11.00-12.00

11-15

 

13.00-14.00

16-20

 

14.00-15.00

21-25

24.07.2020.

9.00-10.00

26-30

 

10.00-11.00

31-35

 

11.00-12.00

36-40

 

13.00-14.00

41-45

 

14.00-15.00

46-50

27.07.2020.

9.00-10.00

51-55

 

10.00-11.00

56-60

 

11.00-12.00

61-65

 

13.00-14.00

66-70

 

14.00-15.00

71-75

28.07.2020.

9.00-10.00

76-80

 

10.00-11.00

81-85

 

11.00-12.00

86-90

Za upis je potrebno:

I. Državljani Republike Hrvatske

1. 3 fotografije 4x6 cm,
2. rodni list,
3. preslik domovnice (izvornik na uvid),
4. potvrda/svjedodžba o položenim ispitima državne mature,
5. Svjedodžbe I. i II. razreda srednje škole kao dokaz o učenju latinskog jezika
6. potvrdu o uplaćenom iznosu troškova upisa i iksice u visini od 450,00 kn na IBAN

   Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (primjer uplatnice za uplatu)

7. potvrdu o prebivalištu ili preslik osobne iskaznice.

Student koji se ne upisuje prvi put u prvu godinu studija u akademskoj godini 2020./21.  snosi trošak studija u iznosu od 9.600,00 kn (slovima: devettisućaišeststotina kuna) i može se platiti u dva jednaka obroka (prvi odmah pri upisu, drugi do kraja zimskog semestra).

 

II. Strani državljani 

1. 3 fotografije 4x6 cm,

2. preslika putovnice s preslikom rješenja o privremenom boravku

3. rješenje o priznavanju državne mature u Republici Hrvatskoj

4. potvrdu o uplaćenom iznosu troškova upisa i iksice u visini od 450,00 kn na IBAN Stomatološkog

    fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (primjer uplatnice za uplatu)

5. dokaz o plaćenoj školarini.

6. OIB kandidata

Upisni obrasci (indeks, upisni list,) nakon uplate troškova upisa preuzimaju se u Službi za studije i trajno obrazovanje (Petrinjska 34, 10000 Zagreb).

Indeks i upisnu dokumentaciju studenti osobno preuzimaju.

Prilikom upisa pristupnici će morati odabrati izborne predmete za 1. nastavnu godinu u vrijednosti najmanje 2 ECTS boda.

Popis izbornih predmeta možete pronaći na poveznici: link

Sve potrebne obavijesti bit će redovito objavljivane na web stranici fakulteta www.sfzg.unizg.hr/.

Popis izbornih predmeta možete pronaći na poveznici 

 
 
 

 


Obavijesti