Upisi u ak. god. 2021./22.

Upisi u akademsku godinu 2021./22. na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalne medicine

Upis u prvu godinu studija - ljetni rok

Dana 26., 27.  i 28. srpnja 2021. godine u razdoblju od 9:00 do 15:00 sati obavljat će se upisi u prvu godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalne medicine u Službi za studije i trajno obrazovanje Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Petrinjska 34, 10000 Zagreb.

Pri dolasku na upis u Službu za studije i trajno obrazovanje, Petrinjska 34 (prizemlje) studenti obvezno moraju nositi masku, rukavice, te imati kemijsku olovku.

Nakon što im se izmjeri temperatura i upiše u epidemiološki obrazac ulaze u prostor Stomatološkog fakulteta.

Studenti ulaze u prostor Stomatološkog fakulteta isključivo sami (bez roditelja i pratnje).

U slučaju povišene temperature trebaju se javiti telefonom 014807362 ili putem e-pošte referada@sfzg.hr  radi daljnjih uputa.

Studenti se mole da fizički kontakt svedu na najmanju moguću mjeru te na upise dolaze u zakazano vrijeme, a nakon obavljenog upisa da se ne zadržavaju u prostorijama Stomatološkog fakulteta.

Pristupnici su dužni osobno se upisati.

U slučaju opravdane spriječenosti može ih upisati osoba na temelju punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

Na upis treba donijeti isprintane i ispunjene obrasce:

  • epidemiološki obrazac COVID-19 link  
  • kontakt obrazac link
  • informacije o prikupljanju i obradi osobnih podataka za studente obrazac link

Upis se provodi prema sljedećem rasporedu:

Datum

Termin

Ostvareni plasman
na rang listi

26.07.2021.

9.00-10.00

1-6

 

10.00-11.00

7-12

 

11.00-12.00

13-18

 

13.00-14.00

19-24

 

14.00-15.00

25-30

27.07.2021.

9.00-10.00

31-36

 

10.00-11.00

37-42

 

11.00-12.00

43-48

 

13.00-14.00

49-54

 

14.00-15.00

55-60

28.07.2021.

9.00-10.00

61-66

 

10.00-11.00

67-72

 

11.00-12.00

73-78

 

13.00-14.00

79-84

 

14.00-15.00

                85-90

Za upis je potrebno:

I. Državljani Republike Hrvatske

1. 3 fotografije 4x6 cm,
2. rodni list,
3. preslik domovnice (izvornik na uvid),
4. potvrda/svjedodžba o položenim ispitima državne mature,
5. Svjedodžbe I. i II. razreda srednje škole kao dokaz o učenju latinskog jezika
6. potvrdu o uplaćenom iznosu troškova upisa i iksice u visini od 450,00 kn na IBAN

   Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (primjer uplatnice za uplatu)

7. potvrdu o prebivalištu ili preslik osobne iskaznice.

Student koji se ne upisuje prvi put u prvu godinu studija u akademskoj godini 2021./22.  snosi trošak studija u iznosu od 9.600,00 kn (slovima: devettisućaišeststotina kuna) i može se platiti u dva jednaka obroka (prvi odmah pri upisu, drugi do kraja zimskog semestra).

 

II. Strani državljani 

1. 3 fotografije 4x6 cm,

2. preslika putovnice s preslikom rješenja o privremenom boravku

3. rješenje o priznavanju državne mature u Republici Hrvatskoj

4. potvrdu o uplaćenom iznosu troškova upisa i iksice u visini od 450,00 kn na IBAN Stomatološkog

    fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (primjer uplatnice za uplatu)

5. dokaz o plaćenoj školarini.

6. OIB kandidata

Upisni obrasci (indeks, upisni list,) nakon uplate troškova upisa preuzimaju se u Službi za studije i trajno obrazovanje (Petrinjska 34, 10000 Zagreb).

Indeks i upisnu dokumentaciju studenti osobno preuzimaju.

Prilikom upisa pristupnici će morati odabrati izborne predmete za 1. nastavnu godinu u vrijednosti najmanje 4 ECTS boda.

Popis izbornih predmeta možete pronaći na poveznici: link

Sve potrebne obavijesti bit će redovito objavljivane na web stranici fakulteta www.sfzg.unizg.hr/.

 

 
 
 

 


Obavijesti