Upis u prvu godinu studija - ljetni rok

 Dana 21., 22. i 25. srpnja 2022. godine u razdoblju od 9:00 do 15:00 sati obavljat će se upisi u Službi za studije i trajno obrazovanje Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Petrinjska 34, 10000 Zagreb.

Pri dolasku na upis u Službu za studije i trajno obrazovanje, Petrinjska 34 (prizemlje) studenti obvezno moraju nositi masku, rukavice, te imati kemijsku olovku.

Nakon što im se izmjeri temperatura i upiše u epidemiološki obrazac ulaze u prostor Stomatološkog fakulteta.

 

Studenti ulaze u prostor Stomatološkog fakulteta isključivo sami (bez roditelja i pratnje).

U slučaju povišene temperature trebaju se javiti telefonom 014807362 ili putem e-pošte referada@sfzg.hr  radi daljnjih uputa.

 

Studenti se mole da fizički kontakt svedu na najmanju moguću mjeru te na upise dolaze u zakazano vrijeme, a nakon obavljenog upisa da se ne zadržavaju u prostorijama Stomatološkog fakulteta.

 

Pristupnici su dužni osobno se upisati.

U slučaju opravdane spriječenosti može ih upisati osoba na temelju punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

 

Na upis treba donijeti isprintane i ispunjene obrasce:

  • epidemiološki obrazac COVID-19 link  
  • kontakt obrazac link
  • informacije o prikupljanju i obradi osobnih podataka za studente obrazac link
  • Upisni list

Upis se provodi prema sljedećem rasporedu:

Datum Termin Ostvareni plasman
na rang listi
21.07.2022. 9.00-10.00 1-6
  10.00-11.00 7-12
  11.00-12.00 13-18
  13.00-14.00 19-24
  14.00-15.00 25-30
22.07.2022. 9.00-10.00 31-36
  10.00-11.00 37-42
  11.00-12.00 43-48
  13.00-14.00 49-54
  14.00-15.00 55-60
25.07.2022. 9.00-10.00 61-66
  10.00-11.00 67-72
  11.00-12.00 73-78
  13.00-14.00 79-84
  14.00-15.00 85-90

 

 

Za upis je potrebno:
 
Državljani RH:
 
1. 3 fotografije 4x6 cm,
2. rodni list,
3. preslik domovnice (izvornik na uvid),
4. potvrda/svjedodžba o položenim ispitima državne mature,
5. Svjedodžbe I. i II. razreda srednje škole kao dokaz o učenju latinskog jezika
6. potvrdu o uplaćenom iznosu troškova upisa i iksice u visini od 450,00 kn na žiro račun Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (prilog 1),
7. potvrdu o prebivalištu ili preslik osobne iskaznice.
 
Student koji se ne upisuje prvi put u prvu godinu studija u akademskoj godini 2022./23.  snosi trošak studija u iznosu od 9.600,00 kn (slovima: devettisućaišeststotina kuna) i može se platiti u dva jednaka obroka (prvi odmah pri upisu, drugi do kraja zimskog semestra).
 
Strani državljani:
 
1. 3 fotografije 4x6 cm,
2. preslika putovnice s preslikom rješenja o privremenom boravku
3. rješenje o priznavanju državne mature u Republici Hrvatskoj
4. potvrdu o uplaćenom iznosu troškova upisa i iksice u visini od 450,00 kn na žiro račun Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (prilog 1),
5. dokaz o plaćenoj školarini.
6. OIB kandidata
 
Upisni obrasci (indeks, matični list, upisni list, prijavni list....) nakon uplate troškova upisa preuzimaju se u Službi za studije i trajno obrazovanje (Petrinjska 34, 10000 Zagreb).
 
Pristupnici su dužni osobno se upisati.
U slučaju opravdane spriječenosti mogu ih upisati osobe na temelju punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.
Indeks i upisnu dokumentaciju studenti osobno preuzimaju.
 
Prilikom upisa pristupnici će morati odabrati izborne predmete za 1. nastavnu godinu u vrijednosti najmanje 4 ECTS boda.
Popis izbornih predmeta možete pronaći na poveznici: http://www.sfzg.unizg.hr/integrirani_studij/popis_predmeta.
 
Sve potrebne obavijesti bit će redovito objavljivane na web stranici fakulteta http://www.sfzg.unizg.hr.
 
Primjer uplatnice za uplatu troškova upisa možete vidjeti u repozitoriju.