Osnovne informacije

 

Katedra za kliničku mikrobiologiju
Klinika za infektivne bolesti "dr.Fran Mihaljević", HR-10000 Zagreb, Hrvatska
 

Pročelnik Katedre: doc.dr.sc. Arjana Tambić Andrašević

Tel: , Fax: 
Email:
URL: www.sfzg.unizg.hr/kmpa


Djelatnici i predmeti

izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Oktavija Đaković Rode 01 2826 651 e-mail  
izv. prof. dr. sc. Arjana Tambić-Andrašević e-mail  
asistent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Iva Butić e-mail  
dr. med. Irina Pristaš e-mail  
Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Clinical microbiology
0,0,0
3 integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Klinička mikrobiologija
0,0,0
3 integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Prevencija i kontrola infekcija u dentalnoj medicini
0,0,0
3, 4 integrirani preddiplomski i diplomski INFO