European Association of Oral Medicine

 


 

Zavod za oralnu medicinu
Gundulićeva 5, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Utemeljen 1962.

Predstojnik Zavoda:  doc.dr.sc. Danica Vidović Juras

Tel: +385 1 4802 124 
Email: zom@sfzg.hr
URL: www.sfzg.unizg.hr/zom


Djelatnici i predmeti

redoviti profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Vlaho Brailo 220 e-mail A-3-20
izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Ana Andabak Rogulj e-mail  
izv. prof. dr. sc. Božana Lončar Brzak 174 e-mail A-0-3
izv. prof. dr. sc. Danica Vidović Juras e-mail  
poslijedoktorand - predavač
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Ivana Škrinjar e-mail  
redoviti profesor u trajnom zvanju
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Alajbeg +38514802174 (220) 220 e-mail A-3-20
OSTALI
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Sara Bokor e-mail  
Mirjana Majić e-mail  
Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Clinical Hospital Dentistry / Special Care Dentisty
0,0,0
11, 12 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Dental care of medically complex patients
0,0,0
10, 9 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Klinička hospitalna stomatologija / stomatologija posebne skrbi
0,0,0
11, 12 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Medicinski hitna stanja u ordinaciji dentalne medicine
0,0,0
11, 12 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Oral medicine I
0,0,0
9 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Oral medicine II
0,0,0
11, 12 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Oralna medicina I
0,0,0
9 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Oralna medicina II
0,0,0
11, 12 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Pušenje i oralno zdravlje
0,0,0
5, 6 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Smoking and oral health
0,0,0
5, 6 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Stomatološka skrb medicinski kompleksnih bolesnika
0,0,0
10, 9 integrirani prijediplomski i diplomski INFO