Osnovne informacije

 

Katedra za dermatovenerologiju
Vinogradska cesta 29, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Utemeljena 1971.

Pročelnik Katedre: prof. dr. sc.Mirna Šitum

Tel: , Fax: 
Email: ana.raic@kbcsm.hr
URL: www.sfzg.unizg.hr/kd


Djelatnici i predmeti

redoviti profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Liborija Lugović Mihić +38513787561 e-mail  
izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Marija Buljan e-mail  
redoviti profesor u trajnom zvanju
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Mirna Šitum +38513787235 e-mail VIN

OSTALI
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
Ana Raic e-mail  

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Dermatovenerologija
0,0,0
8 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Dermatovenerology
0,0,0
8 integrirani prijediplomski i diplomski INFO

Obavijesti