Informacije za WIFI

WIFI mreža SFZG-a dostupna je na lokacijama: Gundulićeva 5, Gundulićeva 3, te Perinjska 34.

Postoje dvije WIFI mreže namijenjene za korištenje; "SFZG" i "eduroam".

Zaposlenici koriste mrežu "SFZG", dok studenti koriste "eduroam".

Na mrežu "SFZG-Guest" se ne spajaju navedeni klijenti (zaposlenici i studenti).


WIFI informations

SFZG WIFI network is available at the following locations: Gundulićeva 5, Gundulićeva 3, and Perinjska 34.

There are two WIFI networks designated for use; "SFZG" and "eduroam".

Employees use the "SFZG" network, while students use "eduroam".

The listed clients (employees and students) don't use "SFZG-Guest" network.