Osnovne informacije

 

Zavod za dječju i preventivnu stomatologiju
Gundulićeva 5, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Utemeljen 1958.

Predstojnik Zavoda: prof. dr. sc. Hrvoje Jurić

Tel: +385 1 4802110
Email: zds@sfzg.hr
URL: www.sfzg.unizg.hr/zds

Sve pacijente naručujemo.
Potrebna je uputnica od Vašeg primarnog doktora dentalne medicine.
E-mail: predbiljezbe.djecja.sto@kbc-zagreb.hr
Telefonom nas možete dobiti, molimo, u vremenu od 7:00-8:00h.


Djelatnici i predmeti

redoviti profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Walter Dukić +38514802110 132 e-mail C-1-3
prof. dr. sc. Kristina Goršeta +38514802110 221 e-mail  
prof. dr. sc. Dubravka Negovetić-Vranić +38514802110 221 e-mail  
izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Tomislav Škrinjarić 212 e-mail A-3-12
asistent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Jelena Bradić e-mail  
Petra Bučević Sojčić e-mail  
Marin Lozić e-mail  
redoviti profesor u trajnom zvanju
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Ivana Čuković Bagić +38514802110 216 e-mail A-3-16
prof. dr. sc. Domagoj Glavina +38514802110 221 e-mail A-3-21
prof. dr. sc. Hrvoje Jurić +38514802110 102 e-mail C-1-2
prof. dr. sc. Željko Verzak +38514802110 216 e-mail A-3-16
OSTALI
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Siniša Benko e-mail  
Sanja Bojić e-mail  
Hrvojka Rabuzin Sabolčec e-mail  
Milena Ravlić e-mail  
Iva Sučić e-mail  
Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Child neglect and abuse
0,0,0
10, 9 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Dječja i preventivna dentalna medicina I
0,0,0
10, 9 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Dječja i preventivna dentalna medicina II
0,0,0
11, 12 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Introduction to dental management
0,0,0
3, 4 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Introduction to pediatric dental medicine
0,0,0
7 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Oral hygiene
0,0,0
7, 8 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Oral hygiene
0,0,0
1, 2 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Oralna higijena
0,0,0
7, 8 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Oralna higijena
0,0,0
1, 2 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Orofacijalna genetika
0,0,0
11, 12 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Pediatric dentistry I
0,0,0
10, 9 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Pediatric dentistry II
0,0,0
11, 12 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Propedeutika dječje dentalne medicine
0,0,0
7 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Uvod u dentalni management
0,0,0
3, 4 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Zanemarivanje i zlostavljanje djece
0,0,0
10, 9 integrirani prijediplomski i diplomski INFO

Obavijesti

Zavod za dječju i preventivnu stomatologiju

Zavod za dječju i preventivnu stomatologiju osnovan je 1958. godine tijekom reorganizacije nastave iz općih i stomatoloških predmeta u sklopu Odontološkog odjela Medicinskog fakulteta. U prosincu 1960. godine dr. Oskar Štern je habilitiran za naslovnog docenta za predmet Dječja i preventivna stomatologija. Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta, na sjednici 30. rujna 1961. godine, izabralo je doc.dr.sc. Oskara Šterna za prvoga predstojnika Zavoda za dječju i preventivnu stomatologiju. Funkciju predstojnika Zavoda je obnašao do umirovljenja 31. kolovoza 1973. godine. Dr. Štern bio je prvi profesor dječje i preventivne stomatologije u Hrvatskoj. U zvanje izvanrednog profesora dječje i preventivne stomatologije biran je 11. travnja 1968. godine, a u zvanje redovitog profesora 12. srpnja 1971. godine.

Zalaganjem nastavnika Stomatološkog odjela, ponajviše doc.dr.sc. Oskara Šterna, 1. listopada 1961. godine osnovana je Stomatološka poliklinika Stomatološkog odjela Medicinskog fakulteta. Poliklinika je djelovala na lokaciji u Gundulićevoj ulici br. 5. Doc.dr.sc. Oskar Štern bio je osnivač Poliklinike i njezin voditelj od samog početka. Tim je datumom započelo novo razdoblje i u kliničkoj stomatološkoj djelatnosti. Postavljeni su temelji novoj kliničkoj zdravstvenoj ustanovi, koja nastavlja djelatnost kliničke stomatologije i koja će ubrzo prerasti u suvremenu Stomatološku kliniku, nastavnu bazu samostalnog Stomatološkog fakulteta.

Danas, u integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju na Zavodu za dječju i preventivnu stomatologiju izvodi se nastava iz pet kolegija: Dječja i preventivna stomatologija, Oralna higijena, Orofacijalna genetika, Opća i socijalna dentalna medicina te Zanemarivanje i zlostavljanje djece. Klinički zavod za dječju i preventivnu stomatologiju Klinike za stomatologiju KBC-a Zagreb ujedinjuje zdravstvenu, nastavnu i znanstveno-istraživačku djelatnost iz područja dječje stomatologije. Na Zavodu se provodi specijalističko usavršavanje iz dječje i preventivne stomatologije.

Nastavnici Zavoda za dječju i preventivnu stomatologiju održavaju nastavu na postdiplomskom doktorskom i specijalističkom studiju. Kolegiji doktorskog studija su: „Prosudba biološke aktivnosti sredstva za prevenciju karijesa“ prof.dr.sc. Hrvoja Jurića, „Epidemiologija dentalne erozije u adolescenata“ prof.dr.sc. Ivane Čuković-Bagić, „Testiranje dentalnih materijala u dječjoj stomatologiji“ te „Dentalni materijali u dječjoj stomatologiji“ prof.dr.sc. Domagoja Glavine, „Epidemiologija karijesne aktivnosti u adolescenata“ prof.dr.sc. Željka Verzaka i „Evaluacija kliničkih i preventivnih metoda terapije karijesa“ prof.dr.sc. Waltera Dukića.

Kolegiji specijalističkog studija su: „Prevencija bolesti tvrdih zubnih tkiva“ prof.dr.sc. Hrvoja Jurića, „Stomatološko liječenje medicinski rizičnih bolesnika“ te „Zaštita (dentalno) zanemarenog i zlostavljanog djeteta“ prof.dr.sc. Ivane Čuković-Bagić, „Stomatološki materijali u dječjoj stomatologiji“ prof.dr.sc. Domagoja Glavine, „Strah i anksioznost u kliničkoj pedodontskoj praksi: dijagnoza, prevencija i terapija“ prof.dr.sc. Martine Majstorović i „Suvremene tehnike dijagnostike i terapije karijesa u pedodonciji“ prof.dr.sc. Waltera Dukića.