Osnovne informacije

 

Zavod za oralnu kirurgiju
Gundulićeva 5, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Utemeljen 1958.

Predstojnik Zavoda: izv. prof. dr. sc. Davor Brajdić

Tel: , Fax: +385 1 4802159
Email: zok@sfzg.hr
URL: www.sfzg.unizg.hr/zok


Djelatnici i predmeti

redoviti profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Berislav Perić +38512902785 e-mail KBD
prof. dr. sc. Mato Sušić +38514802108 210 e-mail A-3-10
izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Davor Brajdić 01/2902785 e-mail  
izv. prof. dr. sc. Dragana Gabrić +38514802138 210 e-mail A-3-10
izv. prof. dr. sc. Marko Granić e-mail  
izv. prof. dr. sc. Tihomir Kuna +38514802138 210 e-mail A-3-10
docent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Josip Biočić 01/2902785 e-mail  
doc. dr. sc. Petar Đanić e-mail  
doc. dr. sc. Ivan Salarić e-mail  
doc. dr. sc. Marko Vuletić e-mail  
doc. dr. sc. Ivan Zajc e-mail KBD
asistent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Ante Miličević e-mail  
poslijedoktorand - predavač
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Tomislav Katanec e-mail  
redoviti profesor u trajnom zvanju
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Irina Filipović-Zore +38514802138 205 e-mail A-3-5
OSTALI
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Maja Barošević e-mail  
Marica Jurišić e-mail  
Nikolina Klasiček e-mail  
Spomenka Mlinarić Roth  
Jasna Rukavina e-mail  
Tatjana Šoštarić e-mail  
Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Dentalna implantologija
0,0,0
11, 12 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Oralna kirurgija I
0,0,0
10, 9 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Oralna kirurgija II
0,0,0
11, 12 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Oral surgery I
0,0,0
10, 9 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Oral surgery II
0,0,0
11, 12 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Preclinical oral surgery
0,0,0
7 integrirani prijediplomski i diplomski INFO
Pretklinička oralna kirurgija
0,0,0
7 integrirani prijediplomski i diplomski INFO