Promjena AAI lozinke

Promjenu osobnih podataka i lozinke za AAI korisnički račun možete napraviti klikom na: LINK

NAPOMENA: Pristup linku za promjenu podataka je moguće izvršiti samo unutar SFZG mreže.


AAI password change

You can change your personal data and password for AAI user account by clicking on: LINK

NOTE: Access to the link is possible only within the SFZG network.