Osnovne informacije

 

Katedra za farmakologiju
Šalata 11, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Utemeljena 1962.

Pročelnik Katedre: prof. dr. sc. Ivana Šutej

Tel: , Fax: 
Email: 
URL: www.sfzg.unizg.hr/kf


Djelatnici i predmeti

docent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Kristina Peroš e-mail ŠAL-3B
doc. dr. sc. Ivana Šutej e-mail ŠAL-11
poslijedoktorand
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr.med.dent. Krešimir Bašić e-mail  
OSTALI
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Ankica Tečić e-mail  
Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Farmakologija
0,0,0
5, 6 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Izrada zubne paste
0,0,0
7, 8 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Klinička farmakologija
0,0,0
10, 9 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Pharmacology
0,0,0
5, 6 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO
Toohpaste preparation
0,0,0
7, 8 sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski INFO

Obavijesti