O B A V I J E S T

O

 JAVNOJ OBRANI DOKTORSKOG RADA

    

       Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 28. siječnja 2021. godine

Mr.sc. Aziz Osmani, dr.med.dent.

 

                                       branit će doktorski rad pod naslovom:

„Procjena dentalne dobi primjenom Ramanove spektroskopije“

Obrana će se održati

16. veljače 2021. godine u 12:00 sati

 u Predavaonici, Gundulićeva 5.

       U Povjerenstvu za obranu doktorskog rada su:

1. Prof.dr.sc. Hrvoje Brkić, predsjednik

2. Doc.dr.sc. Ivana Savić Pavičin, član

3. Izv.prof.dr.sc. Jelena Dumančić, član

4. Prof.dr.sc. Mario Šlaus, član

5. Doc.dr.sc. Sanja Dolanski Babić, član

6. Doc.dr.sc. Danijela Marović zamjena

Dario Đurasović
Objavljeno: 9. 2. 2021. u 12:08
Popis obavijesti