Ishodište Stomatološkog fakuteta Sveučilišta u Zagrebu, ujedno i početka povijesti visokoškolske stomatološke izobrazbe u Hrvatskoj, pronaći ćemo u događaju odprije 100 godina, točnije,od 20. siječnja 1922. godine kada je na preporuku profesorskog zbora Liječničnog fakulteta Sveučilišta Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca tadašnji pokrajinski namjesnik za Hrvatsku i Slavoniju, dr. Juraj Demetrović, dodijelio dr. Eduardu Radoševiću (Mrkopalj, 20. 02. 1884. - Zagreb, 6. 02. 1939.) venia docendi, odobrenje za poučavanje iz područja stomatologije i zubarstva. Dr. Radošević završio je Medicinski  fakultet završio 1909. u Beču, a stomatologiju specijalizirao 1910. u Berlinu. Povjerensvo koje je ocijenilo Radoševićevu habilitaciju pod naslovom Problemi zubarstva u vidu fizikalne kemije sačinjavali su eminentni profesori i osnivači Medicinskog fakulteta Fran Bubanović, ujedno i mentor, Julije Budisavljević i Dragutin Mašek. Time je 1922. godine dr. Radošević utemeljio Katedru za odontologiju, a poslije i Stomatološku kliniku na Medicinskom fakultetu. Stomatologija je bila dio opće medicine, odnosno njezina specijalistička grana, dok zaseban cjelovit studij stomatologije u nas postoji na Medicinskome fakultetu od 1948, osnivanjem Odontološkog odsjeka.

Prije 60 godina, odlukom Sabora NR Hrvatske od 26. rujna 1962. godine o osnivanju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, studij se odvaja od Medicinskog fakulteta. Od tog dana stomatologija postoji kao samostalna visokoškolska nastavna struka u Hrvatskoj koja čini temelj skrbi za oralno zdravlje, a kroza nj i za integralno zdravlje svojih građana. Do danas je u ustanovi diplomiralo više od 6500 stomatologa. Tijekom stoljeća svoga djelovanja je, zahvaljujući gajenju izvrsnosti, ali i svojim međunrodnim nastavnim aktivnostima (od 2017. Uvedena je cjelovita nastava na engleskom jeziku), ustanova stekla visoki međunarodni znanstveni i stručni ugled. Proslavite, stoga, s nama ove dvije posebne obljetnice! 

 

 

SFZG
Objavljeno: 3. 10. 2022. u 12:48
Popis obavijesti