SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MEDICINSKI FAKULTET

ZAVOD ZA HISTOLOGIJU I EMBRIOLOGIJU

ZAGREB, 20.09.2023.

Pozivamo  studente dentalne medicine 3. i 4. godine koji su položili ispit iz histologije s odličnim uspjehom da podnesu molbe za demonstratore za ak.g. 2023/24.

Molba mora biti čitko napisana i dostavljena do 29.09.2023. sa  sljedećim  podacima:

  1. Ime i prezime
  2. Kontakt (mob. i  e-mail)
  3. Uspjeh na ispitu, te ime ispitivača

Molbu možete poslati putem e-mail adrese:

marijana.gelo@cmj.hr  

Voditelj   predmeta:

Prof.dr.sc. Srećko Gajović

Ivan Kafadar
Objavljeno: 20. 9. 2023. u 08:59
Popis obavijesti