Natječaj za potpore u financiranju znanstvenih istraživanja za 2022. godinu


Otvoren je Natječaj za potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima u 2022. godini na Sveučilištu u Zagrebu. U privitku se nalaze obrazac za prijavu, upute i kriterije za evaluaciju. Na potpore se mogu natjecati i prošlogodišnji projekti s aktualnim planom financiranja koji su uspješno proveli projekte i utrošili financijska sredstva prema planu. Projekti i voditelji koji se nisu pridržavali predloženog plana biti će isključeni.

U Prijavnom obrascu, tablica B, odjeljak B.2. - PODACI ZA EVALUACIJU SURADNIKA potrebno je upisati radove istraživačke skupine objavljene od 01.01.2017 u citatnoj bazi WOSCC. Uz svaki rad je potrebno navesti Q časopisa (ako ne postoji za godinu u kojoj je rad objavljen, tada navesti Q časopisa iz godine najbliže onoj u kojoj je rad objavljen). Radove skupine u popisu treba grupirati prema Q kategoriji počevši od Q1. Radove koji nisu izvorni znanstveni radovi i koji nisu kategorizirani prema Q vrijednostima ne treba navoditi.

Svaki znanstveno-nastavni djelatnik može bit član jedne istraživačke skupine i mora imati otvoren profil na Google Scholaru.
 

Istraživačku skupinu mora činiti najmanje tri istraživača.

Obrasce za natječaj i upute za pisanje prijave možete pronaći u privitku. Završene prijave poslati na: prodznan@sfzg.hr dekanat@sfzg.hr i predati isprintano u jednom primjerku u Ured dekana do petka 13. svibnja 2022. do 14.00 sati.

 

Prijavni obrazac

Kriteriji biomedicinskog područja

Često postavljena pitanja

Upute za popunjavanje obrasca

SFZG
Objavljeno: 4. 5. 2022. u 12:24
Popis obavijesti