Upis u više godine na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Dentalna medicina je od 1. rujna do 20. rujna 2021. godine u razdoblju od 9:00 do 13:00 sati.

 

Pri dolasku na upis na Stomatološki fakultet, Služba za studije i trajno obrazovanje, Petrinjska 34 (prizemlje) studenti obvezno moraju nositi masku  te imati kemijsku olovku.

Studenti se mole da fizički kontakt svedu na najmanju moguću mjeru te na upise dolaze u zakazano vrijeme, a nakon obavljenog upisa da se ne zadržavaju u prostorijama Stomatološkog fakulteta.

U slučaju povišene temperature i drugih smetnji trebaju se javiti na telefon 01/4807362 ili putem e-pošte referada@sfzg.hr  radi daljnjih uputa i dogovora.

Za upis u višu godinu studija potrebno je ostvariti 55 i više ECTS bodova, imati sve potpise u indeksu, razdužiti se u knjižnici.

Za upis u II. godinu studija studenti trebaju imati obavljen sistematski pregled (pečat od nadležne liječnice u indeksu).

Studenti koji nisu odslušali dvije godine nastave iz predmeta Latinski jezik moraju taj jezik položiti do upisa u drugu godinu studija i dostaviti potvrdu.

Molimo studente da ne upisuju godinu putem studomata dok im u sustavu nisu unijete sve ocjene položenih predmeta.

Tijek upisa:

  1. Obaviti upis u višu godinu preko Studomata. Upis preko Studomata moći će se obaviti s bilo kojeg računala s vezom na Internet.
  2. U Službu za studije i trajno obrazovanje, Petrinjska 34, dostaviti zajedno indeks, potvrdu o uplaćenom iznosu troškova upisa u visini od 300,00 kn i potvrdu o uplati troškova školarine za studente koji su obvezni platiti školarinu na žiro račun Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i staviti na predviđeno mjesto.
  3. Preuzimanje i ispunjavanje kontrolnika obavlja se u Službi za studije i trajno obrazovanje pa je za upis potrebno donijeti i fotografiju za kontrolnik.
  4. Studenti 6. godine trebaju prije upisa izabrati temu diplomskog rada i donijeti obrazac potpisan od mentora

https://www.sfzg.unizg.hr/_download/repository/Orazac_za_prijavu_teme_diplomskog_rada%5B1%5D.pdf

Teme diplomskih radova 2021./22.

https://www.sfzg.unizg.hr/_download/repository/diplomski_radovi_2021-2022_teme_.docx

        

Žiro račun IBAN: HR7423600001101235285

Poziv na broj: 00 652643 – OIB kandidata

Svrha doznake: upisnina za ak.god. 2021./2022.

Ivan Kafadar
Objavljeno: 30. 8. 2021. u 10:36
Popis obavijesti