Cijena kompleta za izvođenje pretkliničkih vježbi  iznosi 74,99 eura. Prilikom dolaska na prve vježbe iz predmeta: Pretkliničke i laboratorijske fiksne protetike,  Pretkliničke i laboratorijske mobilne protetike i Pretkliničke restaurativne dentalne medicine, potrebno je donijeti potvrdu o uplati kompleta za izvođenje pretkliničkih vježbi. Na račun Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  uplatiti se može sa sljedećim informacijama:

 

platitelj: (ime i prezime studenta)

primatelj: Stomatološki fakultet

iznos: 74,99 eura

IBAN: HR7423600001101235285

model: 00

poziv na broj odobrenja: 661410-(OIB kandidata)

opis plaćanja: Komplet zubi i materijala za izvođenje pretkliničkih vježbi

 

Sliku ispravno popunjene uplatnice možete vidjeti OVDJE

SFZG
Objavljeno: 5. 10. 2023. u 14:06
Popis obavijesti