I.O.F.O.S.

TEČAJ DENTALNE IDENTIFIKACIJE

Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet i Međunarodna udruga za forenzičnu odonto-stomatologiju (I.O.F.O.S.) organizatori su petodnevnog međunarodnog radnog tečaja na temu Dentalne identifikacije nepoznatih ljudskih tijela. Tečaj će se održati u prostorima Stomatološkog fakulteta u Zagrebu, Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja “Ivan Vučetić” te u Zavodu za sudsku medicine i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 1. do 5. srpnja 2024.

Znanstveni odbor saćinjen je: prof. Cristiana Palmela Pereira, Sveučilište u Lisabonu, prof. Hrvoje Brkić, Sveučilište u Zagrebu, prof. Marin Vodanović, Sveučilište u Zagrebu, prof. Ricardo Henrique Alves da Silva, Sveučilište Sao Paulo, prof. Vilma Pinchi, Sveučilište u Firenci.

Pozivni predavači: Prof. Cristiana Palmela Pereira, Prof. Hrvoje Brkić, Izv.prof. Ivana Savić Pavičin, Prof. Jelena Dumančić, Prof. Marin Vodanović, Prof. Vilma Pinchi, prof. Vedrana Petrovečki.

Pokrovitelji: Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Medicinski fakultet Sveučilišta u Lisabonu, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Lisabonu, Medicinski fakultet Sveučilišta u Firenci.

Koordinatori tečaja: prof. Cristiana Palmela Pereira, prof. Hrvoje Brkić, prof. Vilma Pinchi

 

 

I.O.F.O.S. COURSE OF

PERSONAL IDENTIFICATION WITH DENTAL METHODS

The University of Zagreb School of Dental Medicine and the International Association for Forensic Odonto-Stomatology (I.O.F.O.S.) are the organizers of a five-day international course on the topic of Dental identification of unknown human bodies. The course will be held in the premises of the School of Dental Medicine in Zagreb, the Center for Forensic Examinations, Research and Expertise "Ivan Vučetić" and in the Department of Forensic Medicine and Criminology of the University of Zagreb School of Medicine from July 1st to 5th, 2024.

The scientific committee: prof. Cristiana Palmela Pereira, University of Lisbon, prof. Hrvoje Brkić, University of Zagreb, prof. Marin Vodanović, University of Zagreb, prof. Ricardo Henrique Alves da Silva, University of Sao Paulo, prof. Vilma Pinchi, University of Florence.

Invited lecturers: Prof. Cristiana Palmela Pereira, Prof. Hrvoje Brkić, Assoc. prof. Ivana Savić Pavičin, Prof. Jelena Dumančić, Prof. Marin Vodanović, Prof. Vilma Pinchi, prof. Vedrana Petrovečki & René Pape.

Patrons: University of Zagreb School of Dental Medine, Faculty of Medicine University of Lisbon, Faculty of Dental Medicine University of Lisbon, University of Florence Faculty of Medicine.

Course coordinators: prof. Cristiana Palmela Pereira, prof. Hrvoje Brkić, prof. Vilma Pinchi

 

Raspored IOFOS tečaja

SFZG
Objavljeno: 2. 7. 2024. u 10:29
Popis obavijesti