Hrvatska zaklada za znanost raspisala je nov natječaje u travnju 2018. godine. Više o uvjetima i načinu prijave možete pročitati na http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=53 .

 

- Programom“Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća“ potiče se razvoj suradnje između hrvatskih istraživača (gostujući istraživač) i sadašnjih voditelja ERC projekta radi stjecanja iskustva te razvoja i pripreme vlastite prijave projektnog prijedloga za natječaj ERC programa. Programom se financiraju posjete voditeljima ERC projekata koji se trenutno provode i provodit će se u vrijeme planirano za posjetu, u trajanju od 3 do 4 mjeseca.

Rok za prijavu: 2. svibnja 2018. do 13:00

 

 

- Program Tenure Track Pilot program raspisan je temeljem okvirnog sporazuma između Saveznog vijeća Švicarske i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje s ciljem smanjenja gospodarskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije. Cilj programa je pružanje podrške uspostavi karijere izvrsnih mladih znanstvenika u osnivanju neovisne istraživačke grupe te stjecanju uvjeta i sposobnosti za buduće zapošljavanje. Kroz Tenure track pilot program podržat će razvoj 4-5 istraživačkih grupa na hrvatskim javnim znanstvenim institucijama. EPFL će ovim programom prenijeti u Hrvatsku svoje bogato iskustvo u tenure track sustavu.

Na natječaj se mogu prijaviti istraživači koji žele nastaviti istraživačku akademsku karijeru u Hrvatskoj. U trenutku prijave moraju imati doktorat - vrijeme proteklo od stjecanja doktorata i datuma roka za prijavu ne smije biti kraće od 2 niti duže od 7 godina, izvrsna istraživačka i akademska postignuća (track record), ne mogu biti stalno zaposleni pri hrvatskoj istraživačkoj organizaciji (javna sveučilišta, javni znanstveni instituti, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti). Na natječaj mogu se priajviti projekti iz područja biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, tehničke znanosti i prirodne znanosti.

 

Projekti će se financirati u najvišem iznosu od 900.000,00 do 1.100.000,00 CHF (odnosno od 6.194.117 HRK do 7.570.587 HRK) od čega polovica može pokriti troškove plaće glavnog istraživača i mladih istraživača (doktoranda i poslijedoktoranda).

 

Rok za prijavu: 3. srpanj 2018. - obvezna je predregistracija do 20. svibnja 2018. godine.

 

 

- Koncem travnja raspisat će se i natječaj Partnerstvo u istraživanjima čiji je cilj potpora partnerstva u istraživanjima između javnih sveučilišta ili javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj i izvanproračunskih (izvan Državnog proračuna RH) izvora financiranja iz zemlje i inozemstva: tvrtki, jedinica lokalne uprave i samouprave, inozemnih zaklada i agencija koje financiraju istraživanja, inozemnih znanstvenih organizacija itd.

 

Detaljnija najava natječaja je na poveznici http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=2492

Dario Đurasović
Objavljeno: 9. 4. 2018. u 09:42
Popis obavijesti