Cijena kompleta endodontskih iglica iznosi 200,00 kuna. Prilikom dolaska na prve vježbe iz predmeta Endodoncija II potrebno je donjeti potvrdu o uplati kompleta za izvođenje vježbi. Na račun Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  uplatiti se može sa sljedećim informacijama:

 

platitelj: (ime i prezime studenta)

primatelj: Stomatološki fakultet

iznos: 200,00 kn

IBAN: HR7423600001101235285

model: 00

poziv na broj odobrenja: 661410-(OIB kandidata)

opis plaćanja: Cijena kompleta endodontskih iglica

 

Sliku ispravno popunjene uplatnice možete vidjeti: OVDJE

Dario Đurasović
Objavljeno: 9. 10. 2018. u 08:47
Popis obavijesti