Poštovana gospođo dekanice,
Poštovani gospodine dekane,
Poštovani gospodine pročelniče Sveučilišnoga odjela Hrvatski studiji,

 

u skladu s najavom danom na zadnjoj sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu, Rektorski zbor RH na svojoj 9. sjednici održanoj 18. lipnja 2017. donio odluku o upućivanju na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Nacrt Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora ili reizbora u znanstveno-nastavna zvanja (u prilogu).

 

Prosljeđujemo poziv Rektorskoga zbora koji je objavljen na mrežnim stranicama Rektorskoga zbora, a rok za očitovanje zainteresirane javnosti je 17. srpnja 2017.

 

Elektronička adresa na koju zainteresirani mogu dostaviti svoja očitovanja je: ppavlet@unizg.hr.

 

U postupku izrade konačnog prijedloga Odluke Rektorskog zbora bit će razmotrene sve primjedbe i sugestije koje su prethodno dostavljene u sklopu interne rasprave koju su organizirala pojedina sveučilišta ili sastavnice.

 

S poštovanjem,

Dario Đurasović
Objavljeno: 21. 6. 2017. u 08:20
Popis obavijesti