Otvoren je Natječaj za potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima u 2021. godini na Sveučilištu u Zagrebu. Na potpore se mogu natjecati i prošlogodišnji projekti s aktualnim planom financiranja koji su uspješno proveli projekte i utrošili financijska sredstva prema planu. Projekti i voditelji koji se nisu pridržavali predloženog plana biti će isključeni.

U Prijavnom obrascu, tablica B, odjeljak B.2. - PODACI ZA EVALUACIJU SURADNIKA, potrebno je upisati radove istraživačke skupine objavljene od 01.01.2016 u citatnoj bazi WOSCC. Uz svaki rad je potrebno navesti Q časopisa (ako ne postoji za godinu u kojoj je rad objavljen, tada navesti Q časopisa iz godine najbliže onoj u kojoj je rad objavljen). Radove skupine u popisu treba grupirati prema Q kategoriji. Radove koji nisu izvorni znanstveni radovi i koji nisu kategorizirani prema Q vrijednostima ne treba navoditi.

Svaki znanstveno-nastavni djelatnik može sudjelovati u samo jednom istraživanju i mora imati otvoren profil na Google Scholaru.
 

Istraživačku skupinu mora činiti najmanje tri istraživača.

Završene prijave poslati na:prodznan@sfzg.hr i dekanat@sfzg.hr i predati isprintano u jednom primjerku u Ured dekana do ponedjeljka 14. lipnja 2021. do 14.00 sati.

Prijavni obrazac

Kriteriji biomedicinskog područja

Upute za popunjavanje obrasca Potpore

Često postavljena pitanja

Dario Đurasović
Objavljeno: 31. 5. 2021. u 09:21
Popis obavijesti