Dana 29.04.2021. izabrana je dekanica Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - prof. dr. sc. Zrinka Tarle.

 

 

Dario Đurasović
Objavljeno: 30. 4. 2021. u 15:34
Popis obavijesti