Cijena kompleta endodontskih iglica iznosi 26,54 eura. Prilikom dolaska na prve vježbe iz predmeta Endodoncija II potrebno je donijeti potvrdu o uplati kompleta za izvođenje vježbi. Na račun Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  
 
uplatiti se može sa sljedećim informacijama:

platitelj: (ime i prezime studenta)

primatelj: Stomatološki fakultet

iznos: 26,54 EUR

IBAN: HR7423600001101235285

model: 00

poziv na broj odobrenja: 661410-(OIB kandidata)

opis plaćanja:  komplet endodontskih iglica

 

Sliku ispravno popunjene uplatnice možete vidjeti OVDJE.

SFZG
Objavljeno: 12. 10. 2023. u 13:07
Popis obavijesti