Hrvatska zaklada za znanost objavila je natječaje za programe
"Istraživački projekti" i "Potpora istraživačima za prijavu na programe
Europskog istraživačkog vijeća". Više detalja o natječajima možete naći na
poveznici http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=53 
 

Programom "Istraživački projekti" financiraju se temeljna istraživanja
koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i
koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja, kao i
primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim,
gospodarskim ili društvenim ciljevima.
Datum raspisivanja natječaja: 2. studenog 2017.
Rok za prijavu: 10. siječnja 2018. do 13:00 (CET)

Programom "Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog
istraživačkog vijeća" se potiče suradnja hrvatskih istraživača (gostujući
istraživač) s voditeljima ERC projekata radi stjecanja iskustva i pripreme
vlastite prijave projektnog prijedloga za natječaj ERC programa.
Financira se posjeta voditelju ERC projekta u trajanju od 3 do 4 mjeseca.
ERC projekt mora biti u tijeku u trenutku prijave i za vrijeme trajanja
financiranja.
Datum raspisivanja natječaja:  31. listopada 2017.
Rok za prijavu: 30. studeni 2017. do 13:00 (CET)

Dario Đurasović
Objavljeno: 3. 11. 2017. u 08:29
Popis obavijesti