Otvoren je natječaj za potpore u financiranju svih znanstvenih istraživanja koja su u tijeku. U privitku je obrazac za prijavu, upute i kriterije za evaluaciju koji su korišteni 2015. godine za natječaj na razini Sveučilišta u Zagrebu. Na potpore se mogu natjecati i prošlogodišnji projekti s aktualnim planom financiranja koji su uspješno proveli projekte i utrošili financijska sredstva prema planu. Projekti i voditelji koji se nisu pridržavali predloženog plana biti će isključeni.

Svaki znanstveno-nastavni djelatnik može sudjelovati u samo jednom istraživanju i mora imati otvoren profil na Google Scholaru. 

Minimalni broj po projektu su tri istraživača.

Završene prijave poslati na:  prodznan@sfzg.hr i dekanat@sfzg.hr  i predati isprintano u jednom primjerku u Ured dekana do utorka 03. rujna 2019. do 16.00h.

 

Prijavni obrazac

Upute za popunjavanje obrasca

Kriteriji biomedicinskog područja

Često postavljana pitanja

Dario Đurasović
Objavljeno: 19. 8. 2019. u 09:19
Popis obavijesti